Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Didàctica de l’àmbit científic i tecnològic i complements per a la formació disciplinària

Didàctica de l’àmbit científic i tecnològic i complements per a la formació disciplinària

Descripció    

El present curs correspon a una part dels dos seminaris del bloc científic anomenats Didàctica de la matèria de ciències físiques i de la natura i Complements per a la formació disciplinària  del tercer mòdul sobre Didàctiques específiques de l’itinerari d’Intervenció Educativa del màster en Educació. La formació pretén establir les bases didàctiques per poder treballar l’àrea de tecnologia. Es parteix de la didàctica general per anar especificant allà on és necessari, l’aplicació a l’àrea de tecnologia.

L’objectiu d’aquest curs és per tant, doble:

  • Proporcionar estratègies d’intervenció educativa per aconseguir l’interès i motivar l’alumnat vers l’àmbit científic i tecnològic.
  • Proporcionar models i metodologies d’ensenyament, aprenentatge i avaluació de la ciència i la tecnologia des del marc competencial.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la didàctica de l’àmbit científic i tecnològic.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és semipresencial ja que combina una sessió presencial lectiva a la Universitat d’Andorra amb el seguiment del programa a través de la documentació i l’activitat a desenvolupar a l’aula del Campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Els programes semipresencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs, on podran consultar l’activitat que han d’elaborar relacionada amb el disseny d’una proposta d’ensenyament per millorar la motivació de l’alumnat per l’aprenentatge de l’àmbit científic i tecnològic. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

  • Daniel Pérez Pérez, llicenciat en Enginyeria agrònoma, màster en Prevenció i intervenció psicològica en problemes de conducta a l’escola, màster en Prevenció de riscos laborals, professor de tecnologia a l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.

Programa

Bloc 1. Ciència, tecnologia i societat

Bloc 2. Teories sobre l’ensenyança i aprenentatge tecnològic

Bloc 3. Didàctica de la tecnologia

Bloc 4. Les unitats de programació

Bloc 5. Recursos i materials didàctics en tecnologia

Bloc 6. Atenció a la diversitat

Bloc 7. Avaluació

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 2,5 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 17 d’octubre fins al 24 de novembre del 2023, que inclouen 3 hores de classe lectiva presencial el 19 d’octubre de 18 a 21 h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatòria l’assistència a la sessió presencial i aprovar l’activitat d’avaluació prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat proposada posa en pràctica els continguts del curs buscant resoldre el problema que es planteja sovint a les aules de manca d’implicació de l’alumnat en el seu propi procés d’aprenentatge. L’estudiant haurà de dissenyar una activitat competencial a partir d’una situació problema a la que caldrà proposar una solució.  Es proporcionaran exemples i es guiarà tot el procés.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Didàctica de l’àmbit científic i tecnològic i complements per a la formació disciplinària expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 23 d’octubre del 2023
Matrícula: fins al 26 d’octubre del 2023
Preu: 168,95 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

2,5 crèdits europeus

   Durada:

D’octubre a novembre de 2023

   Idiomes:

català