Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Didàctica de l’educació física i complements per a la formació disciplinària

Didàctica de l’educació física i complements per a la formació disciplinària

Descripció    

El present curs correspon a una part dels tres seminaris del bloc artístic i d’educació física anomenats Didàctica de la matèria artística i Complements per a la formació disciplinària del tercer mòdul sobre Didàctiques específiques de l’itinerari d’Intervenció Educativa del màster en Educació. Aquest bloc s’orienta al domini del contingut curricular de les arts i l’educació física i la seva didàctica en una escola inclusiva. L’expert d’aquesta àrea haurà de promoure l’educació física i artística, en els seus diferents aspectes: corporal, plàstic, audiovisual i musical.

Aquesta formació conceptual i pràctica té com a finalitat aprofundir en el coneixement bàsic de la didàctica de l’educació física, des d’un punt de vista global, tant teòric com d’intervenció. En primer lloc, es farà un recorregut per l’educació física, la diferència entre activitat física i esport, l’efecte de l’activitat física al rendiment acadèmic i a la salut., etc. En segon lloc, es mostraran els antecedents històrics, diferents teories i metodologies, tendències i reptes actuals. I en tercer lloc, es presentaran estratègies i recursos per al treball per competències en l’àrea d’educació física tot afavorint una educació inclusiva. S’emmarcarà l’educació física en el sistema educatiu andorrà, es coneixeran diferents elements primordials per planificar i programar sessions d’educació física, s’exemplificaran diferents maneres d’ensenyar i avaluar l’alumnat d’educació física.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Situar l’educació física en el sistema educatiu andorrà.
  • Aprofundir en el coneixement de les competències pròpies de l’àrea de l’educació física i el seu desplegament curricular.
  • Proporcionar estratègies didàctiques i recursos educatius en l’ensenyament de l’educació física.
  • Facilitar propostes d’intervenció educativa i orientacions per a l’avaluació en educació física.
  • Aprofundir en l’activitat física, salut mental i cognitiva des d’una mirada educativa.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la didàctica de l’educació física.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és semipresencial ja que combina dues classes lectives presencials a la Universitat d’Andorra, una tercera classe lectiva virtual amb el seguiment del programa a través de la documentació i l’activitat a desenvolupar a l’aula del Campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Els programes semipresencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs i on podran consultar l’activitat que han d’elaborar. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

  • Xavier Isern Gómez, llicenciat en Ciències de l’activitat física i l’esport, màster en Direcció i organització d’esdeveniments esportius i de direcció d’entitats esportives, professor d’educació física en el Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra.
  • Adrià Muntaner Mas, diplomat en Magisteri en l’especialitat d’Educació física, llicenciat en Ciències de l’activitat física i l’esport, doctor en Ciències de l’educació, professor del departament de Didàctiques específiques de la Universitat de les Illes Balears.

Programa

Programa

Bloc 1. Salut, activitat física i exercici físic

Bloc 2. Educació física

Bloc 3. Ensenyar per competències a l’educació física

Bloc 4. L’educació física al sistema andorrà

Bloc 5. L’educació física a l’aula

Bloc 6. Recursos metodològics en l’ensenyament de l’educació física

Bloc 7. L’avaluació en l’educació física

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 4 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 26 d’octubre fins al 24 de novembre del 2023, que inclouen 7 hores de classe lectiva, 4 hores presencials el 18 i 19 d’octubre de 18 a 20 h i 3 hores a través de videoconferència el 24 d’octubre de 18 a 21 h. A més, s’ofereix una xerrada d’assistència opcional duta a terme per dues entitats andorranes afins a la temàtica el 10 d’octubre de 18 a 21 h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatòria l’assistència a les classes lectives i aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat consisteix en crear una proposta didàctica d’intervenció a l’aula en educació física. Caldrà dissenyar activitats amb un enfocament competencial, que afavoreixin l’autonomia i participació de l’alumnat i inclogui elements de treball cooperatiu.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Didàctica de l’educació física i complements per a la formació disciplinària expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 9 d’octubre del 2023
Matrícula: fins al 10 d’octubre del 2023
Preu: 270,32 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

4 crèdits europeus

   Durada:

D’octubre a novembre de 2023

   Idiomes:

català