Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Didàctica de les arts plàstiques i complements per a la formació disciplinària

Didàctica de les arts plàstiques i complements per a la formació disciplinària

Descripció    

El present curs correspon a una part dels dos seminaris del bloc artístic i d’educació física anomenats Didàctica de la matèria artística i Complements per a la formació disciplinària del tercer mòdul sobre Didàctiques específiques de l’itinerari d’Intervenció Educativa del màster en Educació. Aquest bloc s’orienta al domini del contingut curricular de les arts i l’educació física i la seva didàctica en una escola inclusiva. L’expert d’aquesta àrea haurà de promoure l’educació física i artística, en els seus diferents aspectes: corporal, plàstic, audiovisual i musical.

Aquesta formació conceptual i pràctica té com a finalitat bàsica el coneixement de la didàctica de les arts i els complements de la formació. En ella es mostra el recorregut històric que ha viscut l’educació artística a nivell reglat i la representació social que s’ha tingut d’aquesta àrea.

Es parla sobre la creativitat i la seva avaluació. Sobre els recursos didàctics dels que disposa un docent d’arts visuals i plàstiques i es coneixen diverses tècniques aplicades a les arts. Es mostra la creació del contingut didàctic i la formalització de les unitats de programació en arts i es veuran exemples de com fer-la. Es reflexionarà sobre el rol del docent d’arts visuals i plàstiques

per cercar recursos pedagògics que complementin les seves classes.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Conèixer i valorar el rol de l’educació plàstica a la història de l’educació.
  • Proporcionar estratègies didàctiques, recursos educatius i orientacions per a crear programes d’innovació educativa dins del terreny artístic.
  • Reflexionar sobre el rol del docent d’arts plàstiques.
  • Valorar i organitzar un espai de treball, uns materials i uns esdeveniments concrets.
  • Fomentar i avaluar la creativitat de l’alumnat i la innovació artística.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la didàctica de l’educació plàstica i visual.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és virtual mitjançant el Campus virtual de la Universitat d’Andorra. Inclou una classe de presentació presencial a la Universitat d’Andorra el dia 25 d’octubre de 2023 de 18 a 19h.

Els cursos virtuals utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs i on podran consultar l’activitat que han d’elaborar. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del programa és el català.

Professorat

  • Lucia Rodríguez Murias, llicenciada en Belles arts, màster en Art teràpia i en formació del professorat, professora de visual i plàstica a l’escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma.

Programa

Bloc 1. Història i Evolució

Bloc 2. L’art d’aprendre

Bloc 3. Gramàtica de l’art

Bloc 4. Fomentar la creativitat

Bloc 5. La metodologia del docent

Bloc 6. L’aula de plàstica

Bloc 7. L’avaluació a la matèria artística

Bloc 8. Disseny i creació de la unitat didàctica

Bloc 9. Recursos didàctics

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 3 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 25 d’octubre fins al 24 de novembre del 2023, que inclou 1 hora de presentació presencial el 25 d’octubre de 18 a 19 h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatori i aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat consisteix en fer un anàlisi funcional d’un projecte educatiu ubicat en un museu del país o de l’estranger, justificar el nivell i els aprenentatges esperats d’una classe i proposar un exercici que relacioni el contingut del projecte museístic escollit amb el grup classe al que va destinat.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Didàctica de les arts plàstiques i complements per a la formació disciplinària expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 23 d’octubre del 2023
Matrícula: fins al 25 d’octubre del 2023
Preu: 202,74 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

3 crèdits europeus

   Durada:

D’octubre a novembre de 2023

   Idiomes:

català