Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Didàctica de les matemàtiques i complements per a la formació disciplinària

Didàctica de les matemàtiques i complements per a la formació disciplinària

Descripció    

El present curs correspon a una part dels dos seminaris del bloc científic anomenat Didàctica de la matèria de ciències físiques i de la natura i complements per a la formació disciplinària  del tercer mòdul sobre Didàctiques específiques de l’itinerari d’Intervenció Educativa del màster en Educació. La formació s’orienta al domini del contingut curricular de les matemàtiques i la seva didàctica dins el marc competencial en una escola inclusiva. Es tracta de promoure l’aprenentatge significatiu de les matemàtiques, tot fomentant la creativitat i la resolució dels problemes quotidians.

L’objectiu d’aquest curs és per tant, doble:

  • Proporcionar estratègies d’intervenció educativa per aconseguir l’interès i motivar l’alumnat en l’àrea de les matemàtiques.
  • Proporcionar models i metodologies d’ensenyament, aprenentatge i avaluació de les matemàtiques des del marc competencial.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la didàctica de les matemàtiques.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és semipresencial ja que combina una sessió presencial lectiva a la Universitat d’Andorra amb el seguiment del programa a través de la documentació i l’activitat a desenvolupar a l’aula del Campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Els programes semipresencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs, on podran consultar l’activitat que han d’elaborar relacionada amb el disseny d’una proposta d’ensenyament per millorar la motivació de l’alumnat per l’aprenentatge de les matemàtiques. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

  • Rosa Pons Duró, llicenciada en Ciències físiques i màster en Enginyeria de la cognició i la creació d’aprenentatges científics, especialitat en matemàtiques. Professora de ciències i de matemàtiques al Centre d’Educació al Llarg de la Vida del Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra.

Programa

Bloc 1. Ensenyar matemàtiques a Andorra

Bloc 2. Enfocaments en didàctica de les matemàtiques

Bloc 3. Teoria antropològica del didàctic (TAD)

Bloc 4. Eines d’anàlisi didàctic de programes de matemàtiques

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 2,5 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 24 d’octubre fins al 24 de novembre del 2023 i que inclouen 3 hores de classe lectiva presencial el 24 d’octubre de 18 a 21 h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatòria l’assistència a la sessió presencial i aprovar l’activitat d’avaluació prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat proposada consistirà a fer l’anàlisi didàctic d’un dels continguts dels programes de matemàtiques el qual serà seleccionat per l’estudiant. Es facilitarà una pauta d’índex de l’informe escrit que caldrà lliurar i s’orientarà el procés d’elaboració.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Didàctica de les matemàtiques i complements per a la formació disciplinària expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 20 d’octubre del 2023
Matrícula: fins al 24 d’octubre del 2023
Preu: 168,95 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

2,5 crèdits europeus

   Durada:

D’octubre a novembre de 2023

   Idiomes:

català