Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Didàctica del llatí, grec i cultura clàssica i complements per a la formació disciplinària

Didàctica del llatí, grec i cultura clàssica i complements per a la formació disciplinària

Descripció    

El present curs correspon a una part dels dos seminaris del bloc humanístic anomenats Didàctica de la matèria humanística i Complements per a la formació disciplinària del tercer mòdul sobre Didàctiques específiques de l’itinerari d’Intervenció Educativa del màster en Educació. Aquest bloc s’orienta al domini del contingut curricular d’humanitats i la seva didàctica. L’expert d’aquesta àrea haurà de promoure l’enfocament comunicatiu, els enfocaments plurals de les llengües i les cultures, i donar a conèixer les teories socioculturals.

Aquesta formació conceptual i pràctica engloba el disseny i implementació de materials didàctics, els nivells d’anàlisi lingüístic i la seva didàctica i la cultura clàssica.

L’objectiu d’aquest curs és triple:

  • Donar a conèixer les competències clau i el currículum del llatí, grec i cultura clàssica.
  • Apropar el marc històric i normatiu de la didàctica del llatí, grec i cultura clàssica.
  • Proporcionar estratègies didàctiques i recursos educatius innovadors per a l’aprenentatge del llatí, grec i cultura clàssica.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la didàctica del llatí, grec i cultura clàssica.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és virtual mitjançant el Campus virtual de la Universitat d’Andorra, inclou una sessió de presentació mitjançant videoconferència el 24 d’octubre de 18-19 h.

Els programes virtuals utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs, on podran consultar l’activitat que han d’elaborar relacionada amb el disseny d’una proposta d’ensenyament per millorar la motivació de l’alumnat per l’aprenentatge de la filosofia. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

  • Xavier Espluga Corbalan, graduat en Arqueologia clàssica, doctor en Filologia clàssica, catedràtic de Filologia llatina, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Oberta de Catalunya, investigador visitant a diverses institucions britàniques i investigador principal de diversos projectes de recerca ministerials, coordinador de la xarxa d’excel·lència “Cultura escrita medieval hispana”.

Programa

Bloc 1. Aprenentatge de les llengües de corpus

Bloc 2. Els mètodes preceptius o de gramàtica-traducció

Bloc 3. Anàlisi d’alguns mètodes preceptius

Bloc 4. Els mètodes “directes” o “actius”

Bloc 5. Els mètodes inductivo-contextual

Bloc 6. Els mètodes “comunicatius”

Bloc 7. Els intens de renovació didàctica a Catalunya

Bloc 8. El marc històric i normatiu de la didàctica de les matèries de clàssiques

Bloc 9. Material didàctics de cultura clàssica, de llatí i de grec

Bloc 10. El currículum de cultura clàssica, de llatí i de grec

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 2,5 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 24 d’octubre fins al 24 de novembre del 2023, que inclou 1 hora de classe síncrona per videoconferència el 24 d’octubre de 18 a 19h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatòria l’assistència a la videoconferència i aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

Es proposen tres activitats de les quals caldrà escollir-ne una. La primera activitat, consisteix en el desenvolupament d’una unitat didàctica de programació setmanal que inclogui les explicacions teòriques, els eventuals exercicis i les propostes d’acreditació del correcte assoliment dels objectius marcats, en el marc temporal d’una setmana. La segona activitat, consisteix en el disseny d’una unitat didàctica centrada en l’empremta de les llengües al lèxic científic. I la tercera activitat consisteix en la comparació de les llengües clàssiques i les llengües romàniques centrant-se en una aspecte concret de la sintaxi.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Didàctica del llatí, grec i cultura clàssica i complements per a la formació disciplinària expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 22 d’octubre del 2023
Matrícula: fins al 24 d’octubre del 2023
Preu: 168,95 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

2,5 crèdits europeus

   Durada:

D’octubre a novembre de 2023

   Idiomes:

català