Image Alt
  /  Formacions   /  DPA   /  DPA en Administració i finances

DPA en Administració i finances

El Diploma Professional Avançat (DPA) en Administració i finances és una formació d’ensenyament professional superior que combina els coneixements teòrics amb un elevat component pràctic per garantir els coneixements i habilitats per afrontar amb èxit les exigències de la professió. L’estada formativa a l’empresa es duu a terme al darrer semestre i és d’un mínim de 400 hores.

La superació d’aquests estudis permet obtenir una titulació estatal de formació professional expedida pel Govern d’Andorra de Diploma Professional Avançat en Administració i finances.

   Nivell europeu:

Cicle curt de l’EEES

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

120 crèdits europeus

   Durada:

2 cursos acadèmics

   Idiomes:

català

   Calendari:

de setembre a juny

   Contacte:

Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

Formació amb índex d’ocupabilitat del 100% (segons l’estudi d’inserció laboral fet per l’AQUA el 2018) gràcies al seu elevat component pràctic, que prepara l’estudiant per incorporar-se amb garanties al món laboral.

Professionals de primer nivell del teixit empresarial que enriqueixen la docència i connecten els estudiants amb el món professional.

Si s’opta per seguir estudiant i cursar el bàtxelor en Adminsitració d’empreses, s’obtenen reconeixements de crèdits d’aquesta formació.

La formació inclou assignatures per perfeccionar l’anglès i el francès i reforçar la competència comunicativa de l’estudiant en aquestes llengües.

  • Batxillerat andorrà
  • Prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a més grans de 25 anys

O les titulacions equivalents reconegudes pel Govern d’Andorra

Les persones que obtinguin el DPA en Administració i finances per la Universitat d’Andorra seran capaces, entre d’altres, d’assolir les competències següents:

  • Dur a terme l’administració i la gestió de les operacions econòmico-financeres.
  • Realitzar operacions comercials.
  • Elaborar documents amb eines informàtiques.
  • Conèixer llengües estrangeres.

El Pla d’estudis del DPA en Administració i finances està format per 120 crèdits europeus estructurats en dos cursos acadèmics, dels quals 16 crèdits corresponen a estades formatives a l’empresa.

CURS

ASSIGNATURES

ECTS

1

Matemàtiques empresarials

8,5

Organització

8,5

Comptabilitat I

12

Dret

5

Introducció a l’economia

5
Eines d’usuari final 6
Tècniques de comunicació 3,5

Entorn general del país

3,5
Anglès I 4

Francès I

4

2

Tècniques quantitatives de gestió

5

Comptabilitat II 13

Gestió d’empresa

6

Política econòmica

3

Projecte d’empresa

3,5

Sistemes d’informació

3

Eines de difusió

4,5

Anglès II

3

Francès II

3

Estada formativa a l’empresa

16

Els estudiants del DPA en Administració i finances han de fer una estada formativa a l’empresa equivalent a 16 crèdits europeus (mínim de 400 hores), que es concentren durant el quart i últim semestre. L’UdA disposa d’un àmpli ventall de convenis amb empreses del país que garanteixen el bon desenvolupament de les pràctiques dels estudiants.

Direcció: Josep Fortó Areny (jforto@uda.ad)

Coordinació: Lorena Jordana Carmona (ljordana@uda.ad)

La titulació compta amb una àmplia representació de professionals de primer nivell del teixit empresarial d’Andorra que, juntament amb els professors més acadèmics, enriqueixen la docència a través de la seva experiència i dedicació al món empresarial.

A més, el Directori de la Universitat d’Andorra permet cercar i accedir a les dades de contacte del personal docent, tècnic i administratiu de l’UdA.

El DPA en Administració i finances ofereix un ampli ventall de sortides professionals en departaments relacionats amb la gestió i l’administració de les empreses dels diferents sectors econòmics, tant en petites i mitjanes empreses (PIME) com en entitats financeres o en l’administració i les entitats públiques. Les persones titulades hi poden desenvolupar els següents perfils professionals:

  • Tècnic/a comptable
  • Administratiu/va dels diferents departaments de l’empresa
  • Responsable de tresoreria
  • Agent comercial

EL Diploma Professional Avançat en Administració i finances permet continuar estudis universitaris de primer cicle. Si es cursen estudis afins, com el bàtxelor en Administració d’empreses, a la Universitat d’Andorra, s’obtenen convalidacions d’aproximadament un terç del total de crèdits del bàtxelor.