Equip d’Innovació en tecnologia educativa aplicada a la docència

L’Equip d’Innovació en Tecnologia Aplicada a la docència (EdITAD) es va crear al maig de 2016 amb l’objectiu d’integrar la tecnologia activa com a eina metodològica per a la docència a tots els nivells.

Els objectius de l’EdITAD són:

  • Universitat
    • Incentivar projectes transversals dins del bàtxelor en informàtica (drons, robòtica, …)
    • Introduir el Pensament computacional a la formació bàsica de mestres (bàtxelor en ciències de l’educació)
  • Escoles
    • Introduir el Pensament computacional a l’escola des de les primeres etapes educatives mitjançant robots educatius o altres tecnologies actuals.
    • Oferir cursos de formació continuada sobre Pensament computacional, Robòtica i Drons als docents dels tres sistemes educatius d’Andorra.