Membres

Mireia Alba Ferré – malba@uda.ad

 • Llicenciada en Comunicació Audiovisual
 • Diplomada en Ciències de l’Educació
 • Formadora de professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
 • Formadora de professorat del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior (Govern d’Andorra)
 • Coordinadora del Projecte “AV ROBOTS: Robòtica Educativa i Pensament Computacional a l’Escola Mn Albert Vives”

Vicent Blasco Ferrónvblasco@uda.ad

 • Llicenciat en informàtica
 • Professor ordinari a la Universitat d’Andorra
 • Postgrau en iniciació a la Recerca
 • Professor col·laborador en el Màster online de turisme cultural

Aleix Dorca Josa – adorca@uda.ad – orcid

 • Doctor en l’àmbit de la Biometria i la Seguretat informàtica
 • Màster en Programari Lliure
 • Màster en Seguretat informàtica
 • Llicenciat en Informàtica
 • Diplomat en Telecomunicacions
 • Contacte: @aleixdorca, Google Scholar, ResearchGate

Florenci Pla Altisentfpla@uda.ad

 • Llicenciatura en ciències químiques

Miquel Viladrich Gimenezmviladrich@uda.ad

 • Llicenciat en Informàtica
 • Diplomat en Informàtica de gestió
 • Tècnic Superior Informàtica Industrial
 • Tècnic Superior Electrònica

Cristina Yáñez de Aldecoacyanez@uda.ad – orcid