Escola Internacional de Doctorat

L’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat d’Andorra, aprovada per la Junta Acadèmica de la Universitat d’Andorra el 29 d’octubre del 2015, té com a objectius:

  • Donar visibilitat externa al programa de doctorat, a l’activitat de recerca de la universitat així com als doctorands i als investigadors.
  • Aprofitar recursos i estructures ja existents en benefici de tots els investigadors.
  • Facilitar i promoure la relació amb altres escoles de doctorat internacionals.
  • Contribuir a la consecució de l’excel·lència en la docència i la recerca.

L’Escola internacional de doctorat organitza la seva activitat en quatre àmbits:

Organització

L’òrgan de govern de l’Escola Internacional de Doctorat és la Comissió de recerca i de doctorat

Contacte

Virginia Larraz vlarraz@uda.ad 
Coordinadora de rectorat en recerca, doctorat i innovació docent

doctorat@uda.ad