1. Admissió al programa de doctorat i assignació del tutor

El nombre de places per a l’admissió al programa de doctorat el curs 2019-2020 és de: 2 places

Procés d’admissió (5 passos)

 1. PAS 1: Realització de la preinscripció a través de la pàgina web de l’UdA: fins el 3 de juny de 2019
 2. PAS 2: Presentació de la documentació requerida: fins el 3 de juny de 2019

La documentació que cal portar és:

 • Breu currículum
 • Fotocòpia del títol universitari d’accés al doctorat
 • Fotocòpia del passaport o document d’identitat
 • Qüestionari d’admissió

Suport per als candidats internacionals

 1. PAS 3: Validació per part del tribunal d’admissió: 14 de juny de 2019

El tribunal d’admissió és nomenat per la Comissió de recerca i de doctorat i està format per tres doctors: un de la Universitat d’Andorra i dos d’externs.

El punt principal que es valorarà dels candidats serà:

 • Interès en relació les línies estratègiques de la Universitat i/o les línies de recerca dels grups de recerca i les formacions de l’UdA.
 1. PAS 4: Les candidatures que hagin estat valorades positivament es defensaran davant del tribunal d’admissió: entre el 17 de juny i el 5 de juliol.

El candidat haurà de fer una presentació amb els punts següents

 • Curriculum vitae.
 • Motivacions per fer el doctorat.
 • Àrea d’estudi del camp en el qual vol fer el doctorat i estat actual.
 • Projecte d’investigació amb la descripció de grups de recerca relacionats (d’Andorra i internacionals) i de fòrums internacionals de prestigi sobre l’àrea d’estudi escollida.
 • Implicacions socials i econòmiques per a Andorra i possibles aplicacions de l’àrea d’estudi escollida.
 • Planificació del primer any de recerca.

Els punts principals que es valoraran dels candidats seran:

 • Currículum acadèmic i coneixement del camp d’estudi.
 • Aptituds per a la recerca.
 • Motivació i compromís del candidat en la realització del doctorat.
 1. PAS 5: Un cop el tribunal hagi donat el vistiplau al candidat, caldrà el vistiplau definitiu de la Comissió de recerca i de doctorat, que pot limitar les places en funció dels recursos pressupostaris disponibles.

El doctorand serà admès provisionalment al programa de doctorat i la Comissió de recerca i de doctorat li assignarà un tutor, proposat pel doctorand, que l’orientarà durant el doctorat. L’acceptació definitiva es farà al final de segon semestre i només en el cas que superi els punts de seguiment establerts i s’aprovi el seu projecte d’investigació.