7. Defensa de la Tesi Doctoral

L’última fita del doctorand és la defensa de la Tesi Doctoral.

Abans de la defensa, el doctorand haurà de dipositar el document definitiu a la Universitat d’Andorra en un termini mínim de 30 dies, a fi que sigui d’ús públic internacionalment a tot doctor que vulgui presentar-hi esmenes.

Si no hi ha cap esmena que n’impedeixi la presentació, la defensa es farà davant d’un tribunal internacional.

El tribunal internacional:

  • És nomenat per la Comissió de recerca i de doctorat.
  • És presidit per un doctor de la Universitat d’Andorra.
  • Està format per cinc doctors: dos, com a màxim, de la Universitat d’Andorra, i la resta externs a la Universitat. Dels externs, dos doctors, com a mínim, hauran de desenvolupar la seva activitat fora d’Andorra.
  • El director de tesi no podrà formar part del tribunal.

El tribunal emetrà l’informe d’avaluació de la defensa de la Tesi Doctoral. Aquest informe indicarà una de les mencions següents: «no apte», «aprovat», «notable», «excel·lent» i «excel·lent cum laude».

Documents

Directrius per a la presentació i la defensa de la Tesi Doctoral
Procediment del tribunal de defensa de la Tesi Doctoral