Accés

Requisits

  1. Per accedir als ensenyaments estatals de doctorat serà necessari estar en possessió d’un títol de màster andorrà o d’un títol oficial del mateix nivell, reconegut pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior.
  2. També podran accedir al doctorat aquelles persones que tinguin un títol de llicenciatura conforme a ordenacions anteriors. Aquests candidats hauran de complementar la seva formació en aquesta matèria, durant els estudis de doctorat, amb un mínim de 60 crèdits europeus

Els doctorands que accedeixin al programa de doctorat a partir d’un màster sense formació específica en recerca, hauran de complementar la seva formació en aquesta matèria, durant els estudis de doctorat, d’acord amb els criteris d’admissió que estableixi la universitat.