Activitats de recerca

Cada curs acadèmic l’Escola internacional de doctorat de la Universitat d’Andorra organitza una sèrie d’activitats de recerca amb la finalitat que els doctorands adquireixen les competències definides al programa de doctorat.

Les activitats són:

  • Seminari de recerca: és un espai de comunicació i intercanvi dels principals avenços en la investigació dels doctorands i dels grups de recerca.
  • Formació transversal: són activitats de formació de perfil investigador que permeten mantenir un alt nivell formatiu de tots els doctorands.