Formació transversal

La formació mínima específica en recerca requerida per poder desenvolupar el doctorat serà de 20 crèdits europeus repartits de la forma següent:

Aquesta formació, a excepció de Publicacions i congressos, s’ha d’haver superat abans de presentar el Report d’Avançament de la Tesi Doctoral a final del quart semestre. La Comissió de recerca i de doctorat podrà estudiar, a petició del doctorand, la possibilitat que alguna d’aquests formacions es faci durant els cinquè semestre del programa de doctorat, sempre que hi hagi una causa justificada.

A més de la formació mínima específica en recerca, s’obtindran 40 crèdits europeus addicionals amb l’elaboració tutoritzada de la memòria del Projecte de Recerca (20 crèdits), que complementarà la defensa del Projecte de Recerca, i amb l’elaboració tutoritzada de la memòria del Report d’Avançament de la Tesi Doctoral (20 crèdits), que complementarà la defensa del Report d’Avançament de la Tesi Doctoral.