Grups de recerca

Els grups de recerca

El Pla General de Recerca contempla la recerca a la Universitat sempre dins del marc d’un grup de recerca. Els grups treballaran en una línia estratègica i desenvoluparan projectes en aquesta línia. Els recursos s’assignen sempre a projectes definits pels grups.

Actualment hi ha quatre grups actius de recerca:

L’ampliació, reducció o modificació dels grups de recerca és aprovada per la Comissió de recerca i de doctorat.