Línies prioritàries de recerca

La dimensió de la Universitat d’Andorra i també del país fa necessària una curosa elecció de línies de recerca que esdevinguin marc de referència de l’activitat de recerca dins del país i també internacionalment.

S’ha decidit definir línies que puguin aglutinar el màxim nombre d’investigadors de procedències acadèmiques i científiques diverses i no diversificar excessivament.

En l’actualitat es consideren línies prioritàries:

  1. Economia
  2. Educació
  3. Llengua
  4. Salut

Les línies han de promoure la interdisciplinarietat i han d’orientar-se i promoure les àrees en què som o podem ser competitius en un període mitjà de temps i que siguin útils a la societat andorrana.

L’ampliació, reducció o modificació d’aquestes línies prioritàries és proposada a la Comissió de recerca i de doctorat que és l’encarregada d’aprovar-les si ho considera adient.