Pla general de recerca

El 2006 es va posar en marxa el primer Pla general de recerca de la Universitat d’Andorra. En aquella data es van crear els primers grups de recerca de la Universitat i es van posar els fonaments del programa de doctorat de la Universitat d’Andorra que va començar el setembre del 2009.

El Pla general de recerca per al període 2012-2016 constitueix el marc en el qual es desenvoluparan les activitats de recerca dels propers anys. És un instrument orientat a promoure, coordinar i divulgar les activitats de recerca de la Universitat d’Andorra. Inclou cinc programes d’actuació, cinc mesures d’àmbit estructural i quatre accions complementàries.

El pla general de recerca marca les línies prioritàries de la recerca.

La Comissió de recerca i de doctorat és l’òrgan gestor de la política de recerca definida al Pla General de Recerca.