Programa de doctorat

Titulació: Doctor/a per la Universitat d’Andorra

Llengües en les que es pot realitzar la Tesi Doctoral: català i anglès

Preu: 750€/semestre tal i com estableix l’edicte publicat al BOPA número 32 del 3 d’abril del 2019

Durada: tres anys a temps complet, tal i com es recomana a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior

Nombre de places disponibles: 2

Tesis doctorals llegides: 11 tesis des del 2013