Objectius i àrees d’estudi

El programa de doctorat de la Universitat d’Andorra té els objectius següents:

  • Dotar els doctorands d’una comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i del domini de les aptituds i dels mètodes de recerca associats amb aquest camp d’estudi.
  • Dotar els doctorands de la capacitat de concebre, dissenyar, implementar i adaptar un procés substantiu de recerca amb integritat acadèmica.
  • Dotar els doctorands de la capacitat de fer, per mitjà d’una recerca original, una aportació que ampliï les fronteres del coneixement mitjançant el desenvolupament d’un important corpus de treball, una part del qual es publicarà en revistes indexades d’àmbit internacional.
  • Dotar els doctorands de la capacitat d’analitzar, d’avaluar i de sintetitzar de manera crítica idees noves i complexes.
  • Dotar els doctorands de la capacitat de comunicar-se amb els seus col·legues, el conjunt de la comunitat acadèmica i amb la societat sobre les seves capacitats.
  • Dotar els doctorands de la capacitat de promoure, en contextos acadèmics i professionals, avenços tecnològics, socials o culturals en la societat del coneixement.

Les àrees d’estudi queden obertes a totes les que puguin tenir una implicació en el desenvolupament econòmic i social d’Andorra i en la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans.