Seguiment semestral

El programa de doctorat té tres de punts de seguiment:

  1. Planificació del semestre (l’elaborarà el doctorand).
  2. Informe d’activitats i de resultats (l’elaborarà el doctorand).
  3. Informe semestral del tutor o del director de tesi (l’elaborarà el tutor o el director de tesi).

Perquè el doctorand pugui passar al semestre següent caldrà que hagi presentat l’informe d’activitats i de resultats del semestre i hagi obtingut un informe favorable del tutor o del director de tesi.

A més a més, en el cas que el semestre inclogui alguna fita, caldrà també haver-la superat favorablement. L’avançament de semestre el decidirà la Comissió de recerca i de doctorat.