Seminari de recerca

Des del curs 2008-2009 cada curs acadèmic s’organitza un seminari de recerca amb l’objectiu fonamental d’aquests seminaris és la creació d’un fòrum permanent on els diferents grups i doctorands poden explicar, de forma divulgativa, el seu treball i objectius i el personal no investigador pot conèixer els diferents àmbits en què es treballa a la Universitat. Aquests seminaris estan destinats al personal investigador, al personal docent, a l’alumnat que mostri interès en la recerca i al públic en general que vulgui conèixer o participar en els àmbits de recerca de la Universitat.

 

Proper Seminari de recerca: 15 de juny del 2018