Tutor/Director

Els doctorands tindran un director de tesi que els orientarà i farà el seguiment dels seus treballs al llarg dels estudis de doctorat. El director de tesi serà assignat per la Universitat d’Andorra i haurà de tenir el títol de doctor, ser expert en l’àrea d’estudis del doctorand i tenir experiència en la direcció de Tesis Doctorals.

El director de tesi s’assignarà, com a màxim, després del segon semestre, un cop s’hagi presentat i aprovat la memòria anual del primer any i el Projecte de Recerca.

Durant els dos primers semestres, el doctorand disposarà d’un tutor que el guiarà durant aquest primer període d’estudis. El tutor serà assignat per la Universitat d’Andorra a proposta del doctorand i haurà de tenir el títol de doctor, ser expert en l’àrea d’estudis del doctorand i tenir experiència en la direcció de Tesis Doctorals.

Documents

Bones pràctiques en la supervisió dels doctorands a la Universitat d’Andorra