Image Alt
  /  Formacions   /  Formacions de curta durada   /  Formació bàsica en matèria de violència de gènere i domèstica

Formació bàsica en matèria de violència de gènere i domèstica

Presentació

Aquest curs ofert per la Universitat d’Andorra en col·laboració amb el Govern d’Andorra, a través del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut i concretament, de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat té per objecte l’assoliment de la formació bàsica dels professionals que intervenen de forma directa o indirecta en l’àmbit de la violència de gènere i domèstica.

A qui va dirigit

La formació va dirigida als professionals que intervenen de forma directa o indirecta en processos de violència de gènere i violència domèstica.

Ponents

 • Mònica Álvarez Isart: psicòloga a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Departament d’Afers Socials del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior del Govern d’Andorra.
 • Elsa Rodríguez Gómez: psicòloga de l’Institut de la Ment d’Andorra

Programa

INTRODUCCIÓ

 • Per què parlem de violència de gènere? Marc legal

BLOC I: SOCIALITZACIÓ I CREENCES PRÈVIES

 • Agressivitat versus violència
 • Gènere i desigualtat
 • Societat patriarcal. Masclisme, feminisme i femellisme
 • Estereotips i rols de gènere
 • Estereotips i mites en relació amb la violència de gènere
 • Amor romàntic. Mites i estereotips sobre l’amor de parella

BLOC II: VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 • Contextualització del fenomen
 • Concepte i definicions de violència de gènere
 • Àmbits en què es pot donar la violència de gènere
 • Tipus de violències de gènere
 • L’escalada de la violència de gènere
 • El cicle de la violència de gènere
 • Agressors
 • Víctimes de la VG: Dones
 • Víctimes de la VG: Menors

BLOC III: DETECCIÓ, ACTUACIÓ I DERIVACIÓ

 • Detecció
 • Actuació
 • Derivació

Durada i calendari

La formació té una durada de 5 hores que es realitzaran a la Universitat d’Andorra en dues sessions de 2,5 hores de les 15.00h a les 17.30h. Aquest horari està subjecte al compliment de les mesures generals d’organització i de seguretat, higiene i protecció individuals i col·lectives de la Universitat d’Andorra.

S’ofereixen dues edicions obertes al públic. El calendari de cadascuna d’elles és:

 • Edició 1: 14 i 16 de desembre del 2020
 • Edició 2: 25 i 27 de gener del 2021

Certificació

Els estudiants que hagin assistit al 80% del seminari obtindran un Certificat d’assistència.

Grups reduïts

El nombre màxim de participants és de 28, el que permet l’estudiant gaudir d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 28 preinscripcions s’acceptaran per ordre d’inscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 10 inscripcions.

Preinscripcions i matrícula

Termini per a cadascuna de les edicions:

 • 9 de desembre del 2020 per a l’edició 1, del 14 i 16 de desembre
 • 18 de gener del 2021 per a l’edició 2, del 25 i 27 de gener

Preu: La matrícula és gratuïta

Formulari de preinscripció

Més informació:

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: (+376) 743 000
Fax: (+376) 743 043
A/e: euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

5 hores

   Idiomes:

català

   Calendari:

Edició 1: 14 i 16 de desembre del 2020

Edició 2: 25 i 27 de gener del 2021

Amb la col·laboració de: