Grup de recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris

El Grup de Recerca en Ciències de la Salut i Serveis Sanitaris (GRCS) de la Universitat d’Andorra es va crear l’any 2008. Es un col·lectiu de professionals procedents de diferents disciplines i institucions que es constitueix com a grup d’investigació vinculat a la Universitat d’Andorra, com a grup multidisciplinari format per metges de diferents especialitats, farmacèutics, químics, biòlegs i diplomats en infermeria amb una sòlida trajectòria en el camp de la recerca científica.

La missió del GRCS és crear i transferir coneixement científicament vàlid i socialment rellevant sobre qüestions biomèdiques i serveis sanitaris.
El GRCS pretén ser un grup de recerca amb lligams universitaris, respectat per la comunitat científica internacional i contribuent a la presa de decisions en l’àmbit dels serveis sanitaris d’Andorra.
El GRCS sorgeix com a resposta a la necessitat de disposar i de processar informació de qualitat que ajudi a la presa de decisions estratègiques en els diferents àmbits de les Ciències de la Salut i dels Serveis Sanitaris d’Andorra, sobre tot en el camp científic però sense oblidar el professional, social i polític.

Objectius generals del GRCS

  • Crear i transferir coneixement científicament vàlid i socialment rellevant sobre qüestions biomèdiques i serveis sanitaris.
  • Desenvolupar recerca centrada en els resultats dels pacients a Andorra.
  • Transferir el coneixement de les metodologies que li són específiques i la participació comunitària.
  • Disposar i processar informació de qualitat que ajudi a la presa de decisions estratègiques en els diferents àmbits de les Ciències de la Salut i dels Serveis Sanitaris d’Andorra, sobre tot en el camp científic però sense oblidar el professional, social i polític.
  • Col·laborar amb totes les entitats d’Andorra implicades en Recerca Biosanitària i impulsar una Xarxa d’Investigació Col·laborativa d’àmbit andorrà.
  • Produir informes basats en la millor informació disponible i elaborar propostes o recomanacions que difondrà en els diferents àmbits implicats en el procés de presa de decisions.