Grup de recerca en economia financera

El grup de recerca en economia financera (GREF) de la Universitat d’Andorra es va crear l’any 2008 amb l’objectiu d’impulsar la investigació en l’àmbit empresarial, per tal de generar i divulgar coneixements i estratègies que siguin útils per al conjunt del teixit econòmic.

Els objectius del grup de recerca són:

  1. Identificar i classificar els actius intangibles que intervenen en la gestió d’una empresa.
  2. Crear un model de capital intel·lectual adaptat al tipus d’organització
  3. Estudiar el capital humà de les organitzacions.
  4. Estudiar la qualitat de servei de les organitzacions.
  5. Estudiar l’aprenentatge organitzatiu i la seva relació amb la creació de coneixement.
  6. Analitzar la satisfacció dels clients del sector hoteler.