Membres

IMG_4323 GREF RosaRosa M. Mariño Mesías rmarino@uda.ad

Doctora en l’àmbit de l’Organització i estratègia empresarial. Llicenciada en Ciències econòmiques i empresarials, especialitat en Economia de l’empresa. Coordinadora del grup.

 

 

IMG_4305 bis

Josep Fortó Areny jforto@uda.ad

Doctor en l’àmbit de l’Organització i la gestió del coneixement. Llicenciat en Administració d’empreses. Diplomat en Ciències empresarials. Postgrau en Mercats financers. Postgrau en Instruments financers. Licence en Mathématiques.