Grup de recerca interdisciplinari en educació

El grup de recerca interdisiciplinari en educació de la Universitat d’Andorra es va crear l’any 2006 com a resultat de la confluència d’un grup de professors de diverses disciplines interessats en l’àmbit educatiu.

Els objectius del grup de recerca són:

  1. Relacionar l’entorn familiar i la competència de raonament matemàtic dels estudiants de nou ingrés amb l’èxit en la finalització dels estudis.
  2. Oferir suport a la docència universitària des de la implantació de metodologies que promoguin la interdisciplinarietat i el desenvolupament de competències per a la innovació docent
  3. Analitzar l’impacte de les TIC en els processos d’aprenentatge
  4. Analitzar el grau d’integració de les TIC als museus d’Andorra.
  5. Estudiar la mesura de l’educació entesa com un procés productiu específic en l’àmbit de la primera ensenyança i la formació continuada.