Grup de recerca en llengües

El grup de recerca en llengües es va crear l’any 2007 amb l’objectiu d’estudiar els usos lingüístics de manera àmplia i transversal, amb èmfasi especial en les particularitats de l’ús del català a Andorra.

Les línies de recerca en què treballem són:

 • Sociolingüística del català d’Andorra
 • Aplicació de la metodologia sistèmica a l’estudi de l’ús del català a Andorra
 • Neologia en el català d’Andorra
 • Multilingüisme i polítiques lingüístiques a la universitat
 • Llengua i tecnologies de la comunicació

Objectius generals del grup:

 • Estudiar la llengua des de l’ús real i actual
 • Identificar i estudiar les particularitats de l’ús actual del català d’Andorra
 • Analitzar les tendències en la creació lèxica i semàntica dels mitjans de comunicació d’Andorra
 • Assajar noves metodologies per a l’estudi dels usos lingüístics
 • Analitzar l’evolució de l’ús del català respecte de les altres llengües que coexisteixen a Andorra
 • Analitzar l’evolució dels usos lingüístics en les TIC
 • Analitzar els coneixements i usos lingüístics a la universitat
 • Dissenyar i aplicar polítiques i estratègies per al multilingüisme a la universitat
 • Treballar conjuntament amb grups de recerca d’altres territoris de parla catalana