Membres

Carolina Bastida Serra   cbastida@uda.ad   Coordinadora del grup

Doctora en l’àmbit de la lingüística i la comunicació electrònica

Màster en Llenguatge i comunicació, llicenciada en Filologia hispànica

Professora a la Universitat d’Andorra i la Universitat Oberta de Catalunya @carlibastida

 

 

Nadia Azzouz Boudadi   nazzouz@uda.ad

Doctoranda en l’àmbit de la lingüística aplicada i la tecnologia educativa

Llicenciada en Traducció i Interpretació, Diplomada en Magisteri de Llengües Estrangeres

Professora a la Universitat d’Andorra. Linkedin

 

 

Ferran Costa Marimon   fcosta@uda.ad

Doctorand en l’àmbit de la lingüística aplicada i la tecnologia educativa

Llicenciat en Relacions Internacionals, màster en Llengües Aplicades, postgrau en Gestió de PIMES

Empresari, Professor a la Universitat d’Andorra i Conseller General. @CostaFerran, Linkedin

 

 

Miquel Nicolau i Vila   mnicolau@uda.ad

Doctor en Enginyeria Electrònica

Màster en sistemes intel·ligents i entorns paral·lels i distribuïts, enginyer informàtic, llicenciat en filosofia

Rector de la Universitat d’Andorra