Curs d’actualització virtual: Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus

Estructura de la formació

El curs d’actualització en Llengua i literatura a Andorra i als Pirineus inclou una assignatura amb els continguts següents.

Previsió d’oferta

Es preveu que aquest programa s’ofereixi el primer semestre de cada curs acadèmic.

Metodologia docent

La metodologia docent virtual permet accedir a la formació a qualsevol hora i des de qualsevol lloc, mitjançant l’ús de les noves tecnologies.
El campus virtual de la Universitat d’Andorra és l’espai virtual de comunicació i transmissió d’informació entre els estudiants, els estudiants i el professor, i la Universitat i tota la seva comunitat. És també el lloc on es troben els materials didàctics del curs d’actualització.
L’estudiant virtual és el responsable del seu propi procés d’aprenentatge, i el campus virtual de la Universitat d’Andorra posa al seu abast una sèrie d’eines per a facilitar-li aquest procés: orientació i seguiment per part del professor, comunicació amb els companys, accés als materials didàctics, informació sobre la documentació complementària…

Professorat

Carolina Bastida
Albert Villaró

Titulació

Les persones que superin el procés d’avaluació obtindran un Diploma d’aprofitament en llengua i literatura a Andorra i als Pirineus, expedit per la Universitat d’Andorra.

Preu

El preu de matrícula d’aquests cursos és de 44,76 € per crèdit i 26,13 € per curs en concepte de material didàctic.

Per als estudiants de la Universitat Oberta de Catalunya s’aplica un descompte de 21,60 €.

Preinscripció de l’1 d’abril al 18 de setembre.

Examen final

L’examen final es realitzarà presencialment a la Universitat d’Andorra, tindrà dues hores de durada, i es podrà escollir entre dues dates d’examen. Els estudiants que ho desitgin i avisant amb antelació podran realitzar l’examen final a una de les seus d’examen de la Universitat Oberta de Catalunya.

Dates examen final:

Primer semestre: durant el mes de gener.