Dades de coneixements, usos i actituds lingüístics a l’UdA

Clicant la imatge podeu accedir a un resum de resultats del darrer qüestionari sociolingüístic realitzat als estudiants de la Universitat d’Andorra (2015).

Screen Shot 2016-01-21 at 18.09.51