El GREL (Grup de Recerca en Llengües)

El Grup de Recerca en Llengües de la Universitat d’Andorra treballa des de l’any 2007 en diversos projectes de recerca relacionats amb els usos lingüístics de manera àmplia i transversal, amb un èmfasi especial en les particularitats de l’ús del català a Andorra. Durant els darrers anys ha impulsat el Pla d’Acció per al Multilingüisme a la Universitat, i dins d’aquest context ha creat el Centre de Llengües. En trobareu més informació a la seva pàgina web.