‘Conversem? Suport a l’aprenentatge de català inicial fora de l’aula’. Un material indispensable per al nou Buddy Programme

A la Universitat d’Andorra estem immersos en un procés d’internacionalització, i és per això que esperem que cada curs vagin arribant més estudiants
screen-shot-2016-09-30-at-11-24-54

Descarrega’t el material aquí!

provinents de qualsevol lloc del món, i volem rebre’ls en un entorn multicultural i multilingüe, i facilitar-los l’adaptació a l’UdA i a Andorra.

Dins d’aquest marc, aquest any hem engegat el Buddy Programme, un programa en què estudiants catalanoparlants de la Universitat faran de mentors dels estudiants nouvinguts. Els ajudaran a orientar-se en els seus estudis, en les instal·lacions de la universitat i al territori d’Andorra. I plegats faran activitats que permetran a ambdues parts viure una experiència d’intercanvi cultural i lingüístic que estem segurs que serà molt enriquidora.
Per facilitar la feina dels mentors en la immersió al català dels estudiants internacionals, presentem la publicació Conversem? Activitats de suport de l’aprenentatge inicial fora de l’aulaEs tracta d’una sèrie de de fitxes amb idees per a les trobades presencials entre mentors i estudiants internacionals, que permetran consolidar els coneixements de català que els estudiants vagin adquirint.
Aquest material és fruit d’un projecte conjunt del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC i l’Institut de Llengües de la UdL.

Esperem que us sigui útil en la vostra tasca!