Les llengües als bàtxelors

A tots els bàtxelors de l’UdA hi ha un mínim de 6 crèdits obligatoris de llengua estrangera (anglès i/o francès). A més, a partir del curs 2016-2017 tots els bàtxelors inclouran una assignatura obligatòria (de 6 crèdits) que es vehicularà íntegrament en anglès. A continuació trobareu el creditatge de llengües estrangeres de tots els bàtxelors de la Universitat.

Creditatge de llengües als bàtxelors presencials   
Llengua anglesaAssignatura vehiculada en anglèsLlengua francesa
Ciències de l'educació6 crèdits
(3 sem 1 + 3 sem 3)
6 crèdits
(sem 5)
3 crèdits
(llengua francesa i la seva didàctica)
Infermeria6 crèdits
(3 sem 1 + 3 sem 4)
6 crèdits
(sem 5)
3 crèdits
(sem 5)
Administració d'empreses12 crèdits
(6 sem 1+ 6 sem 2)
6 crèdits
(sem 5)
NO
Informàtica12 crèdits
(6 sem 1 + 6 sem 2)
6 crèdits
(sem 5)
NO

Language credits in online bachelor's degree courses  
EnglishFrench
Bachelor of Arts in Catalan language12 credits
(6 sem 1 + 6 sem 2) (or French)
12 credits
(6 sem 1 + 6 sem 2) (or English)
Bachelor of Laws12 credits
(6 sem 2 + 6 sem 3) (or French)
12 credits
(6 sem 2 + 6 sem 3) (or English)
Bachelor of Arts in Humanities12 credits
(6 sem 1 + 6 sem 2) (or French)
12 credits
(6 sem 1 + 6 sem 2) (or English)
Bachelor of Arts in Communication and Media12 credits
(6 sem 2 + 6 sem 4) (or French)
12 credits
(6 sem 2 + 6 sem 4) (or English)
Bachelor in Business Administration12 credits
(6 sem 1 + 6 sem 2)
NO
Bachelor of Science in Computer Science12 credits
(6 sem 1 + 6 sem 2)
NO