Seminari: English Medium Instruction

El curs està destinat a professorat i institucions que tenen l’objectiu d’utilitzar l’anglès en la docència. Pensat per al professorat que no té l’anglès com a L1 (llengua materna) i que vol ensenyar en anglès seguint els principis de l’EMI (English Medium Instruction).

Consulteu el pla docent del curs.