Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Habilitats socials i comunicatives

Habilitats socials i comunicatives

Descripció    

El present curs correspon a una part del seminari Metodologies, recursos, tècniques i instruments per a promoure la inclusió del segon mòdul sobre Intervenció Educativa del màster en Educació. En aquest mòdul es defineixen pautes d’intervenció educativa partint de la idea compartida i comú d’una escola oberta  a tothom.

Aquesta formació entoma les habilitats socials i les de comunicació des de la vessant de l’atenció a la diversitat, fent una classificació dividida en diversitat motriu, cognitiva, intel·lectual i sensorial. Pretén proporcionar metodologies, recursos, tècniques i instruments per promoure la inclusió de diferents habilitats socials i comunicatives. És per això que el  curs s’estructura en dos mòduls, el primer aprofundeix, per una banda en el desenvolupament social, dels 0 als 12 anys, des de la perspectiva de diferents teories psicològiques i, per altra, en quina afectació social hi ha en cada tipus de diversitat. El segon mòdul es centra en la  comunicació i diversitat funcional, el rol del logopeda vinculat al mestre i mostra bones pràctiques.

Els objectius d’aquest curs són:

  • Fer una revisió teòrica dels conceptes de comunicació i socialització
  • Entendre com es relacionen les habilitats socials i comunicatives amb el context educatiu
  • Identificar i adquirir estratègies d’intervenció educativa per a promoure les habilitats socials i comunicatives en l’alumnat
  • Desenvolupar un sentit crític que permeti el disseny de propostes educatives per a l’alumnat amb diversitat funcional

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en les habilitats socials i comunicatives.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és virtual. Els programes virtuals utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs i on podran consultar l’activitat que han d’elaborar. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

  • Judith Atero Fernández, grau en Educació primària, màster en Psicopedagogia i mestra a l’escola andorrana.

Programa

Bloc 1. Habilitats socials

Bloc 2. Habilitats comunicatives

Durada i calendari

El curs té una càrrega d’1 crèdit europeu (CE) que s’ofereix de manera virtual del 1 de desembre fins al 21 de gener del 2023. Hi ha una classe de presentació presencial recomanable el 12 de desembre de 18 a 19 h.

Procés d’avaluació

Per superar el curs i la seva corresponent avaluació cal aprovar l’activitat prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat consisteix en fer una proposta d’intervenció, que es pugui aplicar en el context escolar, basant-se en els coneixements i aspectes rellevants de les habilitats socials i comunicatives.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Habilitats socials i comunicatives expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 30 de novembre del 2023
Matrícula: fins a l’1 de desembre del 2023
Preu: 67,58 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

1 crèdit europeu

   Durada:

De desembre de 2023 a gener de 2024

   Idiomes:

català