Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  La mediació en l’àmbit educatiu

La mediació en l’àmbit educatiu

Descripció    

El present curs correspon a una part del seminari del tercer mòdul anomenat Mediació en l’àmbit educatiu de l’itinerari de Cultura democràtica del màster en Educació. Aquest mòdul té com a objectiu principal desenvolupar les competències necessàries per esdevenir persones mediadores. En concret s’adquireixen coneixements teòrics i pràctics, necessaris per poder exercir com a mediadors i desenvolupar amb èxit un procés de mediació en l’àmbit educatiu.

El curs en La mediació en l’àmbit educatiu s’orienta a analitzar els objectius, característiques i agents en la mediació escolar amb la finalitat d’adquirir els coneixements necessaris per poder exercir com a mediadors i desenvolupar amb èxit un procés de mediació en l’àmbit educatiu.

Els objectius del curs són:

  • Conèixer els fonaments de la mediació en l’àmbit educatiu.
  • Desenvolupar les competències necessàries per esdevenir persones mediadores.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en la mediació en l’àmbit educatiu.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és virtual tot i que preveu una sessió pràctica on és molt recomanable l’assistència presencial a la Universitat d’Andorra.

Els programes virtuals utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs i on podran consultar l’activitat que han d’elaborar. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

Maria Josep Pascual Sabaté, llicenciada en Psicologia clínica, postgrau en Teràpies psicològiques, experta universitària en Direcció de centres escolars i escola de directius. Actualment és  directora al col·legi Sant Ermengol d’Andorra. Ha estat coordinadora del servei d’assessorament psicopedagògic de l’escola i professora d’ètica, educació per la ciutadania, psicologia i cultura clàssica. Ha estat redactora de llibres de text per alumnes i guies del professorat d’educació ètico-cívica per l’editorial EDEBÉ.

Programa

Bloc 1. Definició de la mediació escolar

Bloc 2. Impacte social de la mediació escolar

Bloc 3. Procés d’implementació d’un sistema de mediació escolar i riscs

Bloc 4. La relació dels agents de la comunitat educativa en la mediació escolar

Bloc 5. L’escalada del conflicte

Durada i calendari

El curs té una càrrega d’1 crèdit europeu (CE) que s’ofereix de manera virtual de l’1 d’abril fins al 30 d’abril del 2024, i on també es recomana l’assistència a 2 hores de pràctica a la Universitat d’Andorra el 3 d’abril de 18 a 20h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatori aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

L’activitat a desenvolupar consisteix en analitzar un conflicte amb la finalitat de posar en pràctica les tècniques d’anàlisi i identificació dels elements propis de l’escalada. Es proporciona una guia d’observació i vàries preguntes de reflexió. Per dur-ho a terme es facilita un estudi de cas.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en La mediació en l’àmbit educatiu expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 29 de març del 2024
Matrícula: fins a l’1 d’abril del 2024
Preu: 67,58 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

virtual

   Càrrega lectiva:

1 crèdit europeu

   Durada:

Abril de 2024

   Idiomes:

català