Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Modalitats d’escolarització

Modalitats d’escolarització

Descripció    

El present curs correspon a un dels tres seminaris del segon mòdul sobre Intervenció Educativa del màster en Educació. En aquest mòdul es defineixen pautes d’intervenció educativa partint de la idea compartida i comú d’una escola oberta  a tothom. En el curs s’aprofundeix en els coneixements més rellevants sobre les diferents modalitats d’escolarització on s’atén l’alumnat i on es pretén la inclusió d’aquest en el desenvolupament del currículum ordinari mitjançant els mecanismes educatius disponibles. Concebre l’alumnat amb diversitat funcional com a individual i únic en el desenvolupament d’habilitats i capacitats acadèmiques i promoure la seva inclusió real i activa en el procés educatiu.

El curs s’estructura en dos mòduls, el primer, per una banda presenta el marc legislatiu del sistema educatiu i per altra el marc d’atenció a la diversitat dels ensenyaments obligatoris en el context andorrà. El segon mòdul, per una banda, contrasta el marc conceptual d’atenció a la diversitat en els diferents sistemes educatius (andorrà, francès, espanyol i sistemes educatius privats) i, per altra, mostra diferents organismes, serveis i programes de l’atenció a la diversitat en el context educatiu.

L’objectiu d’aquest curs és per tant, doble:

 • Donar a conèixer el legislatiu i d’atenció a la diversitat del sistema educatiu andorrà i altres sistemes educatius.
 • Donar a conèixer diferents organismes, serveis i programes de l’atenció a la diversitat en el context educatiu andorrà.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en l’educació inclusiva, l’ensenyament especialitzat i l’atenció a la diversitat.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és semipresencial ja que combina una sessió de presentació presencial i tres xerrades d’experts a la Universitat d’Andorra amb el seguiment del programa a través de la documentació i l’activitat a desenvolupar a l’aula del Campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Els programes semipresencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs i on podran consultar l’activitat que han d’elaborar. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

 • Elisabeth Reche Gras, graduada en Psicologia, màster en Psicòloga general sanitària i en Neuropsicologia, educadora de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
 • Elisa Bonvilà Queija, llicenciada en Psicologia, postgrau en Teràpia psicomotriu i en formació d’especialistes en psicomotricitat, psicòloga a SAINE, Servei d’Atenció i Intervenció Neuropsicològica d’Andorra.
 • Montserrat Tomàs Giralt, tècnica en Psicopedagogia i membre de l’equip de la CONAVA d’Andorra, Comissió Nacional de Valoració.
 • Neus Ferrer Lázaro, coordinadora del CRETDIC, Centre de Recursos Educatius per a l’alumnat amb Trastorns del Desenvolupament i de la Conducta de Tarragona.

Programa

Modalitats d’escolarització

Bloc 1. El sistema educatiu i atenció a la diversitat: El context andorrà

 • Marc legislatiu dels ensenyaments obligatoris
 • Marc d’atenció a la diversitat en els ensenyaments obligatoris

Bloc 2.  L’atenció a la diversitat en els diferents sistemes educatius

 • Marc conceptual d’atenció a la diversitat
 • L’atenció a la diversitat en els diferents sistemes educatius
 • Organismes i serveis de l’atenció a la diversitat en el context educatiu

Xerrada 1. Serveis d’atenció educativa de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell

Xerrada 2. Comissió Nacional de Valoració

Xerrada 3. L’alumnat amb Dificultats de Regulació de la Conducta

Durada i calendari

El curs té una càrrega de 2 crèdits europeus (CE) que s’ofereixen de manera virtual del 13 de novembre fins al 18 de gener, que inclouen 1 hora de presentació presencial el 15 de novembre de 18 a 19 h i 6 hores de xerrades presencials d’experts el 16 i 21 de novembre de 18 a 20 h i el 23 de novembre de 18 a 21 h.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, és obligatòria l’assistència a les sessions presencials (presentació i xerrades) i aprovar l’activitat del curs prevista al programa. La qualificació final serà qualificada d’Apte o No Apte.

En primer lloc, es proposen preguntes entorn a quatre casos, caldrà respondre posant de manifest els coneixements adquirits més rellevants sobre les diferents modalitats d’escolarització on s’atén l’alumnat i on es pretén la inclusió d’aquest en el desenvolupament del currículum ordinari mitjançant els mecanismes educatius disponibles. A més, s’ha de mostrar que es concep l’alumne amb diversitat funcional com a individual i únic en el desenvolupament d’habilitats i capacitats acadèmiques i es pretén promoure la seva inclusió real i activa en el procés educatiu.

En segon lloc, es demana una reflexió critica entorn la transformació en l’educació inclusiva en les darrers dècades, els desafiaments de l’educació especial en el desenvolupament de les escoles inclusives, els objectius de l’Agenda 2030 i el sistema educatiu d’Andorra.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Modalitats d’escolarització expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 9 de novembre del 2023
Matrícula: fins al 13 de novembre del 2023
Preu: 135,16 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

2 crèdits europeus

   Durada:

De novembre de 2023 a gener de 2024

   Idiomes:

català