Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Postgrau en Ensenyament especialitzat

Postgrau en Ensenyament especialitzat

Descripció

El postgrau en Ensenyament especialitzat s’orienta al coneixement i la comprensió de les característiques principals de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Al mateix temps, també pretén desenvolupar la capacitat d’anàlisi reflexiva sobre els fenòmens de la diversitat. Es defineixen pautes d’intervenció educativa partint de la idea compartida i comú d’una escola oberta a tothom. L’estudiant coneixerà els recursos de què disposa l’actual sistema educatiu per facilitar l’accés al coneixement, el progrés i la participació de tot l’alumnat. També inclou unes estades formatives.

Competències

Les competències específiques d’aquest programa són:

 • Identificar les necessitats educatives específiques de l’alumnat.
 • Dissenyar estratègies i actuacions educatives per donar resposta a les necessitats educatives específiques de l’alumnat.
 • Gestionar els diferents recursos, tècniques i metodologies per atendre a la diversitat tenint en compte les característiques dels alumnes i les seves necessitats individuals.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a professorat, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en l’educació inclusiva, l’ensenyament especialitzat i l’atenció a la diversitat.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és semipresencial i combina les classes lectives presencials, que es fan a la Universitat d’Andorra, amb l’estudi dels materials per part dels participants, mitjançant el Campus virtual.

Els programes presencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El Campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació́, l’accés a la informació́ i el lliurament d’activitats.

L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així́ mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació́.

El programa preveu un període d’estada formativa que es realitza en un centre educatiu on es puguin posar en pràctica els coneixements adquirits al programa i que representa una dedicació de 210 hores en un horari a definir pel centre assignat.

La llengua vehicular del programa és el català.

Coordinació acadèmica

Alexandra Monné Bellmunt. Diplomada en Magisteri Educació Primària, llicenciada en Psicopedagogia, màster en Trastorns de l’Audició i el Llenguatge (Universitat de Lleida), postgrau en Educació Plurilingüe (Universitat de Barcelona), màster en Educació, Immigració i Interculturalitat (Universitat de Salamanca), postgrau en Educació (Universitat d’Andorra), postgrau en Direcció de Recursos Humans (Universitat de Deusto), doctora en Ciències Socials, de l’Educació i de la Salut (Universitat de Girona).

Professorat

 • Anna Amadó Codony, professora de Psicologia Evolutiva a la Universitat de Lleida.
 • Meritxell Cano Autet, professora de Psicologia Educativa a la Universitat de Manresa.
 • Elisa Bonvilà Queija, educadora del programa Progrés de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
 • Elisabet Reche Gras, educadora del programa Progrés de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
 • Daniel Adrover Roig, professor de Pedagogia Aplicada a la Universitat de les Illes Balears.
 • Eva Aguilar Mediavilla, profesora de Psicologia del Llenguatge a la Universitat de les Illes Balears.
 • Mercè Casals Solé, professora d’Atenció a la diversitat a la Universitat d’Andorra.
 • Rosa Benabarre Ribalta, professora d’Educació Intercultural a la Universitat de Lleida.
 • Neus Ferré Lázaro, psicopedagoga al Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta (CRETDIC).
 • Montserrat Tomàs Giralt, responsable equip de valoració Conava del Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra.
 • Mònica Casellas Sanahuja, professora de Processos i Contextos a la Universitat Rovira i Virgili.
 • Albert Irigoyen Zaragoza, professor de Ciències de l’Educació i Psicologia a la Universitat Rovira i Virgili.
 • Cristina Boronat, psicopedagoga a l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic EAP-02.
 • Núria Carrasco Polo, coordinadora del Centre Residencial d’Acció Educativa La Gavernera.
 • Judit Atero Fernández, mestra i psicopedagoga al Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra.
 • Maria del Carmen Cruz Pedraza, tècnica en rehabilitació de persones amb discapacitat visual al Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV CRE ONCE) de Lleida.
 • Marta Domènech Ribera, mestra de suport al Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals (CREDV CRE ONCE) de Barcelona.

Programa

Mòdul 1. Necessitats educatives específiques

 • Seminari de capacitat intel·lectual
 • Seminari de capacitat sensoriomotriu
 • Seminari de trastorns de la personalitat i conducta
 • Seminari de capacitat lingüística
 • Seminari d’educació intercultural

Mòdul 2. Intervenció Educativa

 • Seminari de modalitats d’escolarització
 • Seminari de mesures ordinàries i extraordinàries per promoure la inclusió
 • Seminari de metodologies, recursos, tècniques i instruments per promoure la inclusió

Mòdul 3. Estades formatives

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 30 crèdits europeus (14,5 virtuals) i es desenvolupa del 12 de setembre de 2023 al 9 de febrer de 2024. Aquesta càrrega representa una dedicació per part de l’estudiant equivalent a una jornada completa, en la qual s’hi inclouen 74 hores de classes lectives presencials que es desenvoluparan els dimarts, dimecres i dijous de les 18 h a les 21 h a la Universitat d’Andorra, així com una estada formativa de 210 hores, que es realitzarà en un centre d’educació maternal o primera ensenyança durant 4 mesos.

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, l’estudiant haurà d’haver complert amb un mínim d’assistència a les sessions presencials i estades formatives del 80% i haver aprovat les activitats de cada seminari, els dos reptes referents a cadascun dels mòduls i la memòria d’estades formatives.

Titulació

Les persones que superin el sistema d’avaluació previst al programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 6A o superior del Marc Andorrà de Qualificacions, obtindran un diploma de postgrau en Ensenyament Especialitzat per la Universitat d’Andorra.

En cas que no es disposi de la titulació universitària descrita al paràgraf anterior s’obtindrà un diploma d’aprofitament en Ensenyament Especialitzat expedit per la Universitat d’Andorra.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 30, fet que permet que puguin gaudir d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 30 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 30 de juny del 2023
Matrícula: fins al 8 de setembre del 2023
Preu: 2.027,40 euros
Formulari de preinscripció

Per a més informació

Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Principat d’Andorra
Tel. +376 743 000
A/e. amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

30 crèdits europeus

   Durada:

de setembre de 2023 a febrer de 2024

   Idiomes:

català