Image Alt
  /  Formacions   /  Postgraus   /  Postgrau en Iniciació a la recerca

Postgrau en Iniciació a la recerca

El postgrau en Iniciació a la recerca consta de dos mòduls de quatre crèdits europeus cadascun, el primer dedicat a la metodologia de recerca i el segon als mètodes quantitatius i qualitatius. Els dos mòduls s’ofereixen com a cursos d’actualització periòdicament i estan dirigits als titulats universitaris que tinguin vocació investigadora o necessitat d’iniciar una tasca de recerca científica. També estan orientats als universitaris, amb titulació de segon cicle, que vulguin realitzar els estudis de doctorat.

Mòdul 1: Metodologia de recerca

La recerca bàsica i aplicada constitueix avui en dia un element fonamental per al desenvolupament de les empreses i organitzacions, tant en l’àmbit microeconòmic com en el seu vessant macroeconòmic. Conscients d’aquest fet, la Universitat d’Andorra ofereix un curs dirigit a fomentar l’esperit i les tècniques bàsiques d’iniciació a la recerca, orientat a particulars, empreses i membres de la comunitat universitària. Més informació

Mòdul 2: Mètodes quantitatius i qualitatius en recerca

Aquest curs s’inicia amb una presentació de la metodologia de la investigació on s’expliquen els paradigmes, objectius i models. Un altre dels objectius del curs és exposar les tècniques d’anàlisi de dades i les tècniques qualitatives de recerca més usuals, que permeten una comprensió més profunda dels fenòmens analitzats. Al llarg del curs s’introduiran els tipus de variables existents, la forma en què es pot analitzar cada tipus, com es pot inferir la informació d’aquestes variables des d’una mostra a una població i com es poden combinar les tècniques d’anàlisi bivariant i multivariant més utilitzades en la recerca universitària. Aquesta part més quantitativa es complementa amb la part qualitativa on es presentaran algunes tècniques narratives i es farà una introducció a l’anàlisi de contingut.

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst a cadascun dels mòduls obtindran un diploma d’aprofitament de la Universitat d’Andorra, i els estudiants que hagin superat els dos mòduls del postgrau en iniciació a la recerca obtindran un diploma de postgrau de la Universitat d’Andorra.

Informació sobre cursos de recerca

Per a més informació

Plaça de la Germandat, 7
AD600 Sant Julià de Lòria.
Principat d’Andorra
Tel. +376 743 000
A/e. euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

4 crèdits europeus per mòdul

   Durada:

1 semestre per mòdul

   Idiomes:

català