Image Alt
  /  Formacions   /  Escola de Negocis i de Dret   /  Postgrau en Fiscalitat

Postgrau en Fiscalitat

Presentació

En el context actual d’Andorra, s’està consolidant un sistema tributari que comporta la necessitat de formar i reciclar professionals en l’àrea de la consultoria o la direcció fiscal de l’empresa.

El postgrau en Fiscalitat dóna a conèixer de forma completa i de manera pràctica tots els impostos que conformen el sistema tributari andorrà, així com els problemes, les fórmules i les solucions que planteja la fiscalitat internacional en relació amb les inversions d’Andorra a l’estranger i les inversions dels no-residents a Andorra.

Aquest programa es desenvolupa amb el suport de la resolució de casos reals.

Els objectius principals d’aquest programa són:

  • Proporcionar els coneixements necessaris per aplicar el Sistema tributari andorrà.
  • Aprendre a solucionar els problemes que es presenten en l’activitat i el funcionament diaris d’una empresa.

A qui va dirigit

Aquest programa va dirigit als titulats universitaris en estudis relacionats amb el sector empresarial, econòmic, jurídic o financer i a empresaris, professionals liberals i professionals especialitzats en aquests àmbits. També va dirigit a directors financers, administratius i executius.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa és presencial i combina les classes lectives presencials que es faran a la Universitat d’Andorra, amb l’estudi dels materials per part dels participants, mitjançant el campus virtual.

Com qualsevol altra activitat professional, l’assessoria fiscal requereix conèixer la teoria i la pràctica. Per això, les sessions lectives combinen l’exposició teòrica amb el plantejament, la discussió i la resolució de casos extrets de l’experiència real.

En ambdós aspectes el participant té una participació activa. En relació amb la teoria i com a preparació de cada sessió, haurà de fer la feina de recopilar i estudiar la documentació relativa a la matèria: normativa, jurisprudència, doctrina i comentaris seleccionats. En els supòsits pràctics, a més d’aquesta feina prèvia de documentació, haurà de proposar la solució o les solucions que trobi més adequada(es), mitjançant l’aplicació dels coneixements adquirits.

El material documental bàsic es trobarà a l’aula virtual per evitar tant com sigui possible el subministrament de fotocòpies.

El campus virtual

Els programes presencials utilitzen el campus virtual de la Universitat d’Andorra, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

L’aula del campus virtual és l’espai on es pot accedir a tota la informació rellevant per al seguiment del programa.

Durada i calendari

El programa té una càrrega de 30 crèdits europeus i es desenvolupa de setembre del 2019 a juny del 2020.

Les classes lectives presencials representen una càrrega de 192 hores i es faran a la Universitat d’Andorra els divendres a la tarda (de les 16 a les 20h) i els dissabtes al matí (de les 10 a les 14h).

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions, les valorarà un comitè de selecció.

Per poder posar en marxa el programa cal que hi hagi un mínim de 20 estudiants matriculats.

Direcció acadèmica

Antoni Durán-Sindreu Buxadé, doctor en Dret per la Universitat de Navarra. Professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Soci director de Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Nottingham Trent i diplomat en Empresarials per la Universitat de Barcelona. És membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF), associació de la que ha sigut president en dues ocasions, i és president del consell de redacció i/o membre del consell assessor de diverses revistes especialitzades en dret tributari. Col·labora periòdicament en premsa especialitzada i és autor de nombrosos articles i publicacions. És director del Màster en Assessoria Fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.

Coordinació acadèmica

Pilar Escaler, llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona, postgrau en Fiscalitat internacional per la Universitat de Barcelona, directora de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i professora col·laboradora de l’Àrea d’Empresa de la Universitat d’Andorra.

Professorat

  • Daniel Autet Gubieras. Advocat, professor associat de dret d’empresa de l’ESIC.
  • Àngel M. Ceniceros Gratis, Màster en Assessoria Fiscal per la Universitat de Barcelona. Professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Associat de Durán-Sindreu. També és professor titular d’Economia política i Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF) i professor del Màster en Assessoria Fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Antoni Durán-Sindreu Buxadé, Doctor en Dret per la Universitat de Navarra. Professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Soci director de Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Nottingham Trent i diplomat en Empresarials per la Universitat de Barcelona. És membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF), associació de la que ha sigut president en dues ocasions, i és president del consell de redacció i/o membre del consell assessor de diverses revistes especialitzades en dret tributari. Col·labora periòdicament en premsa especialitzada i és autor de nombrosos articles i publicacions. És director del Màster en Assessoria Fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Vladimir Fernández Armengol, llicenciat en administració i direcció d’empreses pel centre Abat Oliva (Universitat de Barcelona), professor col·laborador de l’Àrea d’Empresa de la Universitat d’Andorra i auditor i assessor fiscal.
  • Eduard Jordi Bober, llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Dret empresarial, en Banca i finances. Auditor censor jurat de comptes i assessor fiscal. Professor col·laborador de l’Àrea d’Empresa de la Universitat d’Andorra i de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.
  • José Manuel Luna Barasoain, Màster en Dret Fiscal del Centro de Estudios Financieros. Professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Soci de Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios. També té un postgrau en Auditoria de Comptes del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i és llicenciat en Econòmiques per la Universitat de Barcelona i llicenciat en Dret Concursal per la Universitat Oberta de Catalunya. És membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF) i professor del Màster en Assessoria Fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Albert Sagués Cuxart, Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Professor associat del Departament d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. Soci de TGG. Ha estat fundador i soci de Catalana de Picsu. És membre de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals (AEDAF). És professor del Màster en Assessoria Fiscal de la Universitat Pompeu Fabra.
  • Marc Vilallonga Puy, advocat; maitrise en dret privat i de negocis per la Universitat de Perpinyà; diploma en dret europeu i dret econòmic europeu per la Universitat de Perpinyà i la UE; màster en dret d’empresa per la Universitat Pompeu Fabra; diploma en fiscalitat avançada per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya; diploma en principles of international and comparative taxation per l’International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), Tax Academy, Amsterdam; diploma en International Financial Law, Euromoney, Oxford. Vicepresident de l’Associació d’Assessors Tributaris i Fiscals d’Andorra (AATF).

Programa acadèmic

La llengua habitual de comunicació, tant a les sessions presencials com al campus virtual serà el català. Els materials didàctics estan en català.

Mòdul 1: Nocions bàsiques de comptabilitat (24 hores).

Mòdul 2: Sistema tributari (24 hores).

Mòdul 3: Impost General Indirecte (1). (16 hores).

Mòdul 4: Impost General Indirecte (2). (32 hores).

Mòdul 5: Impost sobre Societats (24 hores).

Mòdul 6: Impost sobre la renda de les persones físiques (32 hores).

Mòdul 7: Impost sobre la Renda de no residents i Fiscalitat internacional (16 hores).

Mòdul 8: Taxes, impostos especials i fiscalitat comunal (8 hores).

Mòdul 9: Fiscalitat i empresa: visió global (8 hores).

Mòdul 10: Impost sobre transmissions patrimonials (8 hores)

Procés d’avaluació

Assistència mínima a un 80% de les sessions presencials.

Per superar el programa, els participants que compleixin el mínim d’assistència hauran de superar els treballs proposats a classe i/o les proves corresponents a la conclusió de cada mòdul, que també es faran en les sessions presencials.

Titulació

Les persones que superin el programa i que disposin d’una titulació universitària reconeguda a Andorra al nivell 2 o superior del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior, obtindran un diploma de postgrau en Fiscalitat per la Universitat d’Andorra i, en cas que la titulació també sigui reconeguda per la Universitat Pompeu Fabra, un diploma de postgrau en Fiscalitat per aquesta universitat.

En cas que no es disposi de la titulació universitària descrita al paràgraf anterior s’obtindrà un diploma d’aprofitament en Fiscalitat per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Inscripcions i matrícula: fins al dia 15 de setembre del 2019
Preu de la matrícula: 3.330 €
Formulari d’inscripció

Més informació:

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
Fax: 743 043
A/e: euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

30 crèdits europeus

   Durada:

1 curs acadèmic

   Idiomes:

català

   Calendari:

de setembre a juny

Organitza:

logoudapetit2

Amb el suport de: