Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Prompt Engineering

Descripció

Aquest curs intensiu de 4 hores, Prompt Engineering, ofereix una introducció completa als Models de Llenguatge de Gran Escala, LLMs (Large Language Models). Els participants exploraran diferents tipus de LLMs com FLAN, ChatGPT, LLaMA, GPT-4, Mistral 7B, entre d’altres, i aprendran sobre la seva configuració, creació de prompts i aplicacions pràctiques.

Objectius

Els objectius principals d’aquest seminari són:

 • Entendre què són els LLMs i els seus diferents tipus.
 • Aprendre la configuració bàsica i els conceptes de creació de
 • Dominar les tècniques avançades de prompting com Zero-shot, Few-shot, Chain of Thought, i més.
 • Explorar aplicacions pràctiques de prompts en generació de dades, contingut, codi, etc.
 • Comprendre els desafiaments com Adversarial Prompting, Prompt Injection, i més.

A qui va dirigit

Aquest curs està dirigit a professionals i estudiants amb interès en tecnologies d’Intel·ligència Artificial (IA), així com a qualsevol persona interessada en aprofundir en l’ús i aplicacions dels LLMs.

Metodologia

El curs combina teoria amb exemples pràctics, incidint en la configuració de LLMs, la creació de prompts i les seves aplicacions. La llengua vehicular serà el català.

Professorat

Eric Risco
Enginyer de Software a Andorra Telecom i professor d’Intel·ligència Artificial a KeepCoding. La seva experiència en el camp de la IA i els LLMs proporcionarà una visió valuosa i pràctica als participants.

Programa

 • Introducció als LLMs: Explicació de què són els LLMs i els diferents tipus existents.
 • Configuració i conceptes bàsics de creació de prompts: elements clau del prompt i consells generals per al seu disseny.
 • Tècniques avançades de prompting: Zero-shot, Few-shot, Chain of Thought, autoconsistència, Tree of Thoughts, RAG, ReAct, CoT multimodal.
 • Playground OpenAI
 • Aplicacions pràctiques de prompts: generació de dades, contingut, codi, i altres exemples.
 • Desafiaments en prompting: Adversarial Prompting, Prompt Injection, Prompt Leaking, Jailbreaking, factualitat i biaixos.

Durada i calendari

El curs té una durada de 4 hores, que es desenvoluparan en una sola sessió a la Universitat d’Andorra d’acord amb el calendari següent:

 • Dijous 7 de març del 2024, de 9.00 h a 13.00 h

Certificació

Les persones que hagin assistit al 80% del seminari obtindran un Certificat d’assistència.

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és de 35, fet que permet que puguin gaudir d’una atenció personalitzada. En cas que hi hagi més de 35 preinscripcions el procés de selecció serà per ordre d’inscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 8 inscripcions.

Preinscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 21 de febrer del 2024.

Matrícula: fins al 29 de febrer del 2024.

Preu: 90 euros. Aquest preu representa el 80% del cost de la matrícula, donat que Creand Fundació en finança el 20% restant. Els estudiants de formació reglada, el personal de la Universitat d’Andorra i els Alumni tenen un descompte en la matrícula del 92,5%.

Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: +376 743 000
seminaris@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Calendari:

7 de març de 2024

   Càrrega lectiva:

4 hores

   Idiomes:

català

Amb la col·laboració de: