Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Mètodes quantitatius i qualitatius en recerca

  /    /  Mètodes quantitatius i qualitatius en recerca

Objectius

Aquest curs s’inicia amb una presentació de la metodologia de la investigació on s’expliquen els paradigmes, objectius i models. Un altre dels objectius del curs és exposar les tècniques d’anàlisi de dades i les tècniques qualitatives de recerca més usuals, que permeten una comprensió més profunda dels fenòmens analitzats. Al llarg del curs s’introduiran els tipus de variables existents, la forma en què es pot analitzar cada tipus, com es pot inferir la informació d’aquestes variables des d’una mostra a una població i com es poden combinar les tècniques d’anàlisi bivariant i multivariant més utilitzades en la recerca universitària. Aquesta part més quantitativa es complementa amb la part qualitativa on es presentaran algunes tècniques narratives i es farà una introducció a l’anàlisi de contingut.

Aquest curs va dirigit als titulats universitaris que tinguin vocació investigadora o necessitat d’iniciar una tasca de recerca científica. També està orientat als universitaris, amb titulació de segon cicle, que vulguin realitzar els estudis de doctorat.

El curs d’actualització en Mètodes quantitatius i qualitatius en recerca és el segon dels dos mòduls que formen el postgrau en Iniciació a la recerca.

Durada i calendari de la darrera edició

El curs de mètodes quantitatius i qualitatius en recerca té una càrrega de 4 crèdits europeus i inclou 9 sessions presencials, que s’impartiran en les dates següents:

 • divendres 13 de novembre del 2020 de 16:00 a 20:00
 • dissabte 14 de novembre del 2020 de 9:00 a 13:00
 • divendres 11 de desembre del 2020 de 16:00 a 20:00
 • divendres 18 de desembre del 2020 de 16:00 a 20:00
 • divendres 15 de de gener del 2021 de 16:00 a 20:00
 • divendres 22 de gener del 2021 de 16:00 a 20:00
 • divendres 19 de febrer del 2021 de 16:00 a 20:00
 • dissabte 20 de febrer del 2021 de 9:00 a 14:00
 • divendres 26 de febrer del 2021 de 16:00 a 20:00

Programa acadèmic

 • Metodologia
  • Què és investigar
  • Paradigmes de recerca
  • Objectius de recerca
  • Hipòtesi, variables i mostreig
  • Marc teòric
 • Mètodes i tècniques quantitatives
  • Conceptes bàsics
  • Tipus de variables
  • Estadística descriptiva
  • Anàlisi univariant
  • Inferència
  • Contrast d’hipòtesis
  • Relació entre dues variables
  • Anàlisi de variància. Regressió. Anàlisi factorial
 • Mètodes i tècniques qualitatives
  • Disseny d’una recerca qualitativa
  • Tècniques narratives (I): entrevista i mètode biogràfic
  • Tècniques narratives (II): el grup de discussió
  • Introducció a l’anàlisi de contingut

Responsable acadèmic

Dra. Betlem Sabrià i Bernadó

Professorat

Juan González Martínez. Doctor en Lingüística Aplicada i Tecnologia Educativa. Professor Serra Húnter del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona (UdG). Ha participat en diferents projectes d’investigació́ sobre MUVEs (Simul@ i Simula@b). Ha esta professor de la Universitat Oberta de Catalunya i del Universitat Rovira i Virgili. Membre del grup de recerca Udigitaledu: Creative Learning, Steam And Social Change.

Betlem Sabrià i Bernadó. Doctora per la Universitat d’Andorra (UdA), Llicenciada amb grau en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (UB), Màster oficial en Educació i TIC per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Diplomada en Informàtica per l’UdA. Professora de l’UdA. Membre del Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) de l’UdA.

Lluís Sáez i Giol. Doctor en Sociologia per UAB, llicenciat en Dret per la UB i en Ciències Polítiques i Sociologia per la UAB. Sociòleg de professió́, especialitzat en metodologia i tècniques d’investigació́ social, actualment es dedica a la recerca social i a la docència universitària. Imparteix classes a ESADE, al Departament de Sociologia i al Grau de Criminologia de la UAB, al Centre d’Estudis sobre Hosteleria i Turisme (CETT, adscrit a la UB), i és també́ consultor del Grau de Psicologia de la UOC.

Procés d’avaluació

S’avaluaran els treballs dels estudiants fets durant el curs.