Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Mètodes quantitatius i qualitatius en recerca

  /    /  Mètodes quantitatius i qualitatius en recerca

Objectius

Aquest curs s’inicia amb una presentació de la metodologia de la investigació on s’expliquen els paradigmes, objectius i models. Un altre dels objectius del curs és exposar les tècniques d’anàlisi de dades i les tècniques qualitatives de recerca més usuals, que permeten una comprensió més profunda dels fenòmens analitzats. Al llarg del curs s’introduiran els tipus de variables existents, la forma en què es pot analitzar cada tipus, com es pot inferir la informació d’aquestes variables des d’una mostra a una població i com es poden combinar les tècniques d’anàlisi bivariant i multivariant més utilitzades en la recerca universitària. Aquesta part més quantitativa es complementa amb la part qualitativa on es presentaran algunes tècniques narratives i es farà una introducció a l’anàlisi de contingut.

Aquest curs va dirigit als titulats universitaris que tinguin vocació investigadora o necessitat d’iniciar una tasca de recerca científica. També està orientat als universitaris, amb titulació de segon cicle, que vulguin realitzar els estudis de doctorat.

Durada i calendari

El curs en Mètodes quantitatius i qualitatius en recerca té una càrrega de 4 crèdits europeus i inclou 9 sessions presencials.

Programa acadèmic

 • Metodologia
  • Què és investigar
  • Paradigmes de recerca
  • Objectius de recerca
  • Hipòtesi, variables i mostreig
  • Marc teòric
 • Mètodes i tècniques quantitatives
  • Introducció a l’estadística
  • Tipus de variables
  • Prova d’hipòtesis
  • Anàlisis bivariats
  • Anàlisis multivariats
  • Iniciació a l’ús del programa Jamovi i els mòduls associats
  • Estadístiques descriptives i visualització de dades
  • Anàlisi de dades categòriques
  • Comparació de mitges
  • Correlació i regressió lineal
  • ANOVA Factorial
 • Introducció a la metodologia qualitativa
 • Tècniques de recollida de dades:
  • Entrevistes
  • Etnografies
  • Tallers
  • Altres tècniques de recollida de dades
 • Tècniques d’anàlisi de dades qualitatives
  • Anàlisi temàtic de contingut
  • Atlas.Ti

Responsable acadèmica

Dra. Bárbara Cerrato Rodríguez

Professorat

Juan González Martínez. Doctor en Lingüística aplicada i tecnologia educativa. Professor Serra Húnter del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona (UdG). Ha participat en diferents projectes d’investigació́ sobre MUVEs (Simul@ i Simula@b). Ha esta professor de la Universitat Oberta de Catalunya i del Universitat Rovira i Virgili. Membre del grup de recerca Udigitaledu: Creative Learning, Steam And Social Change.

Thomas Castelain. Doctor en Psicologia cognitiva per la Université Lumière Lyon 2 i per l’Institut des Sciences Cognitives (CNRS). Professor Serra Húnter de Psicologia evolutiva i de l’educació de la Universitat de Girona (UdG). Membre dels Grups de Recerca “Llenguatge i Cognició” i “Educació, Cultura i Desenvolupament Humà” de l’UdG.

Marta Padrós Castells. Doctora en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És experta en diversitat familiar i metodologies qualitatives. Treballa com a professora associada a la UAB des de fa més de 10 anys, realitza investigacions i assessoraments a entitats públiques i privades i fa acompanyaments psicològics a infants, joves i famílies.

Procés d’avaluació

S’avaluaran els treballs dels estudiants fets durant el curs.

 

Aquesta pàgina conté una informació genèrica sobre la formació. Per saber si s’ofereix actualment, consulteu l’apartat  Formació continuada.