Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Metodologia de recerca

  /    /  Metodologia de recerca

Presentació i objectius

La recerca bàsica i aplicada constitueix avui en dia un element fonamental per al desenvolupament de les empreses i organitzacions, tant en l’àmbit microeconòmic com en el seu vessant macroeconòmic.

Conscients d’aquest fet, la Universitat d’Andorra ofereix un curs dirigit a fomentar l’esperit i les tècniques bàsiques d’iniciació a la recerca, orientat a particulars, empreses i membres de la comunitat universitària.

Aquest curs va dirigit als titulats universitaris que tinguin vocació investigadora o necessitat d’iniciar una tasca de recerca científica. També està orientat als universitaris, amb titulació de segon cicle, que vulguin realitzar els estudis de doctorat.

Durada i calendari

El curs de Metodologia de recerca té una càrrega de 4 crèdits europeus repartits entre 1 crèdit presencial (12 hores de sessions presencials) i 3 crèdits virtuals.

Programa acadèmic

 • La recerca com a input per al desenvolupament social i econòmic
 • Recerca bàsica i aplicada
 • La tesi doctoral com a fil conductor de la iniciació a la recerca universitària
 • El projecte de tesi
 • Com utilitzar les eines que ajuden a fer un article. La xarxa i els reference managers
 • Criteris de classificació de qualitat de revistes científiques
 • Cercadors de bibliografia científica: ISI, SCOPUS…
 • Fases de la recerca d’informació
 • Fonts d’informació de producció científica
 • Com es fa una recerca bibliogràfica
 • Com escriure un article científic
 • Com fer una presentació oral
 • Recomanacions per publicar literatura científica
 • Difusió de la recerca a les xarxes socials i creació de xarxa acadèmica

Responsable acadèmic

Responsable del curs: Dr. Josep M. Duart Montoliu. Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra. Catedràtic de Tecnologia Educativa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Editor de International Journal of Educational Technology in Higher Education

Responsable del postgrau: Dra. Carolina Bastida. Professora de la Universitat d’Andorra

Procés d’avaluació

L’avaluació serà un procés continuat en què es valorarà: a) un escrit o presentació sobre l’estat de l’art actual d’alguna àrea de recerca o del plantejament d’una recerca; b) la redacció o esbós fonamentat d’un article de recerca preparat per ser publicat en una revista indexada, i c) la confecció del perfil acadèmic dels estudiants a les xarxes socials. Aquestes tres aportacions tindran un pes d’un 70% de l’avaluació. El 30% restant correspondrà a l’assistència al curs.

 

Aquesta pàgina conté una informació genèrica sobre la formació. Per saber si s’ofereix actualment, consulteu l’apartat  Formació continuada.