Image Alt

Tecnologies de la Informació i la Comunicació a la recerca

Objectius

 • Conèixer les eines i els conceptes instrumentals bàsics per a la recerca.
 • Conèixer el significat de la identitat digital pels investigadors.
 • Utilitzar la signatura unificada d’autor.
 • Conèixer el funcionament dels gestors bibliogràfics per fer les bibliografies de la tesi, els articles i tot tipus de publicacions científiques.
 • Citar segons diversos estils de citacions i disciplines, evitant el plagi acadèmic.
 • Entendre la ciència oberta, el seu marc d’aplicació, el procediment i la gestió i difusió de les dades de recerca.
 • Seleccionar revistes on publicar els resultats d’investigació: revistes de confiança, revistes amb o sense factor d’impacte i publicació en accés obert.
 • Conèixer el món de les publicacions científiques i els principals indicadors bibliomètrics.

A qui va dirigit

Doctorands i investigadors.

Durada i calendari

El curs té una càrrega d’1 crèdit europeu i inclou 10 hores de sessions presencials, que s’impartiran en les dates següents:

 • 1a sessió: dv. 29 d’abril de 2022 de 16.00 a 21.00 h
 • 2a sessió: ds. 30 d’abril de 2022 de 09.00 a 14.00 h

El curs inclou la presentació de teories i eines i també una part pràctica on l’estudiant haurà de participar activament en la realització de les activitats proposades.

Programa acadèmic

 • Presentació. Cerca d’informació per a la recerca
  • Bases de dades d’informació en ciència (Scopus i WoS).
  • Bases de dades d’informació per a la recerca.
  • Creació d’estratègies de cerca (traducció de la necessitat d’informació, selecció de recursos d’informació i creació de queries).
 • Identitat digital de l’investigador
  • La signatura única d’autoria
  • Plataformes digitals per a la difusió de la recerca
 • Gestió bibliogràfica de les fonts de recerca
  • Estils de citació
  • Gestors bibliogràfics
  • Plagi
 • Publicar la recerca
  • Com triar una revista adequada
  • Identificar revistes: més enllà del factor d’impacte
 • Avaluació científica
  • Indicadors bibliomètrics i índex nacionals i internacionals
 • Ciència oberta
  • Gestió de les dades de recerca
   • Dades FAIR
   • DMP
   • Estratègies de publicació de dades de recerca
  • Publicació en obert

Responsable acadèmica

Begoña Aguilera Caballero. Directora del Grup Operatiu de Biblioteca per a la Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya. Coordina els serveis de suport als investigadors i investigadores i les accions del Pla d’acció Coneixement Obert, la gestió de l’Editorial UOC i el suport a les revistes acadèmiques.

Procés d’avaluació

Assistència al curs i resolució satisfactòria de les activitats proposades.

Les activitats proposades, que es presentaran el primer dia de curs, es lliuraran després de realitzar les sessions presencials, i abans del 15 de maig de 2022, al punt de lliurament de l’aula.