Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Perfil digital de l’investigador

Objectius

 • Conèixer les eines i els conceptes instrumentals bàsics per a la recerca.
 • Conèixer el significat de la identitat digital pels investigadors.
 • Utilitzar la signatura unificada d’autor.
 • Conèixer el funcionament dels gestors bibliogràfics per fer les bibliografies de la tesi, els articles i tot tipus de publicacions científiques.
 • Citar segons diversos estils de citacions i disciplines, evitant el plagi acadèmic.
 • Entendre la ciència oberta, el seu marc d’aplicació, el procediment i la gestió i difusió de les dades de recerca.
 • Seleccionar revistes on publicar els resultats d’investigació: revistes de confiança, revistes amb o sense factor d’impacte i publicació en accés obert.
 • Conèixer el món de les publicacions científiques i els principals indicadors bibliomètrics.

A qui va dirigit

Doctorands i investigadors.

Durada i calendari de l’última edició

El curs té una càrrega d’1 crèdit europeu i inclou 10 hores de sessions presencials, que s’impartiran en les dates següents:

 • 1a sessió: dv. 29 d’abril de 2022 de 16.00 a 21.00 h
 • 2a sessió: ds. 30 d’abril de 2022 de 09.00 a 14.00 h

El curs inclou la presentació de teories i eines i també una part pràctica on l’estudiant haurà de participar activament en la realització de les activitats proposades.

Programa acadèmic

 • Presentació. Cerca d’informació per a la recerca
  • Bases de dades d’informació en ciència (Scopus i WoS).
  • Bases de dades d’informació per a la recerca.
  • Creació d’estratègies de cerca (traducció de la necessitat d’informació, selecció de recursos d’informació i creació de queries).
 • Identitat digital de l’investigador
  • La signatura única d’autoria
  • Plataformes digitals per a la difusió de la recerca
 • Gestió bibliogràfica de les fonts de recerca
  • Estils de citació
  • Gestors bibliogràfics
  • Plagi
 • Publicar la recerca
  • Com triar una revista adequada
  • Identificar revistes: més enllà del factor d’impacte
 • Avaluació científica
  • Indicadors bibliomètrics i índex nacionals i internacionals
 • Ciència oberta
  • Gestió de les dades de recerca
   • Dades FAIR
   • DMP
   • Estratègies de publicació de dades de recerca
  • Publicació en obert

Responsable acadèmica

Begoña Aguilera Caballero. Directora del Grup Operatiu de Biblioteca per a la Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya. Coordina els serveis de suport als investigadors i investigadores i les accions del Pla d’acció Coneixement Obert, la gestió de l’Editorial UOC i el suport a les revistes acadèmiques.

Procés d’avaluació

Assistència al curs i resolució satisfactòria de les activitats proposades.

Les activitats proposades, que es presentaran el primer dia de curs, es lliuraran després de realitzar les sessions presencials, i abans del 15 de maig de 2022, al punt de lliurament de l’aula.

 

Aquesta pàgina conté una informació genèrica sobre la formació. Per saber si s’ofereix actualment, consulteu l’apartat Formació continuada.