Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Cursos d'actualització   /  Salut mental i addiccions per a agents comunitaris i socials

Salut mental i addiccions per a agents comunitaris i socials

Presentació   

Aquesta formació proporciona eines als agents de l’àmbit comunitari i social per a la millora de l’atenció a les persones amb alguna condició de salut mental i/o addiccions.

El curs s’inspira en les línies estratègiques del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA) d’Andorra.

En l’atenció integral centrada en la persona i l’atenció comunitària en què es basa el PISMA, és fonamental assegurar la competència dels professionals del camp comunitari i social en aquest paradigma. El curs vol aportar els coneixements necessaris per afrontar situacions del dia a dia. Una aproximació holística, humanista i basada en l’evidència per la valoració de les persones.

Objectius

Els principals objectius de la formació són:

 • Conèixer els sistemes de salut nacionals i xarxa de salut mental.
 • Conèixer les característiques generals de les condicions de salut mental més prevalents.
 • Conèixer les senyals d’alarma prèvies a una crisi.
 • Disposar i conèixer eines per trencar l’estigma.
 • Donar eines per la intervenció en situació de crisi.
 • Entendre la importància de la gestió emocional.

Altres objectius són:

 • Adquirir coneixements en els determinants socials de la salut.
 • Adquirir coneixements per informar i relacionar-se, a més de les persones afectades, amb les seves famílies i el seu entorn social primari.
 • Conèixer els conceptes bàsics de bioètica i legislatius relacionats en la Salut mental i Addiccions.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a agents comunitaris i socials (agents de policia, bombers, professionals que treballin en activitats de lleure, agents penitenciaris, agents de seguretat, agents de duana,…) o en altres àmbits i que vulguin actualitzar la seva atenció a persones amb condicions de salut mental i d’addiccions.

Metodologia

La metodologia d’aquest programa complementa les sessions presencials amb el seguiment del treball individual de l’estudiant a través del campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Les sessions presencials podran ser a les aules de la universitat i preveuen treballar la teoria aproximant-la a la pràctica mitjançant dinàmiques a l’aula, metodologia de simulació, etc. El treball individual pot representar la revisió de materials en diferents formats, la realització de treballs individuals o en grup, la participació en debats virtuals i la resolució de casos pràctics.

En finalitzar el programa es realitzarà una activitat d’avaluació que consistirà amb la resolució d’un cas.

Durada i calendari

El curs té una càrrega d’1,5 crèdits europeus i consta de 24 hores presencials i 21 hores de dedicació de l’estudiant per preparar les sessions presencials i l’activitat d’avaluació.

Les classes lectives es faran en el calendari establert:

Calendari segona edició:

 • 30 de març del 2023
 • 20 d’abril del 2023
 • 27 d’abril del 2023

Calendari tercera edició:

 • 25 de maig del 2023
 • 1 de juny del 2023
 • 8 de juny del 2023

El Campus virtual

Els programes presencials utilitzen el campus virtual de la Universitat d’Andorra, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. El Campus, com a entorn virtual d’aprenentatge, ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats.

L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació de cada mòdul, on podran consultar les activitats que han d’elaborar i fer-ne el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir als calendaris del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

Professorat

 • Pere Bonet: actual assessor en Salut Mental del Ministeri de Salut d’Andorra per al desenvolupament del PISMA, metge especialista en psiquiatria, postgrau en Gestió sanitària i exdirector de la càtedra de Salut Mental a la UVIC-UCC. Expresident del Consell Assessor de Salut Mental del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Mariana Camacho: màster en Salut mental, màster en Direcció i gestió sanitària, diplomada en Infermeria, diplomada en Fisioteràpia; infermera del servei de Salut mental del SAAS.
 • Ruben Coelho: màster en Ciències de la infermeria; diplomat en Infermeria; professor col·laborador del bàtxelor en Infermeria de la Universitat d’Andorra; infermer del servei de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS).
 • Jonathan Guerrier: bàtxelor en Infermeria, professor col·laborador del bàtxelor en Infermeria de la Universitat d’Andorra, infermer del servei de Salut mental del SAAS.
 • Nabil Khalifi: màster en Salut psiquiàtrica, postgrau en Atenció centrada en la persona, bàtxelor en Infermeria, infermer del servei de Salut mental del SAAS.
 • Carlos Mur: doctor en Medicina, especialista en psiquiatria. Fellow en psiquiatria d’enllaç i psicosomàtica. Professor associat a la Universitat Autònoma de Madrid i a la Universitat Europea. Màster en Psiquiatria Legal i Forense. Cap del Servei de Salut Mental, SAAS. Exdirector general de l’Hospital Universitari de Fuenlabrada i de l’Hospital Psiquiàtric José Germain de Leganés (Madrid). Expresident de la Societat Espanyola de Medicina Psicosomàtica (SEMP).
 • Carolina Osorio: psicòloga clínica d’infants, joves i adults, professora col·laboradora del bàtxelor en Infermeria de la Universitat d’Andorra.
 • Assumpta Ortiz: doctora en Ciències biomèdiques; màster en Salut comunitària; infermera en salut mental i psiquiatria; diplomada en Infermeria; professora de l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra.
 • Marta Verdes: màster en Ecologia emocional i màster en Ciències de la infermeria; infermera en Salut mental i psiquiatria; diplomada en Infermeria; professora de l’Escola d’Infermeria de la Universitat d’Andorra.

Programa

Les sessions presencials inclouen sessions teòriques i pràctiques que s’oferiran d’acord amb el calendari establert.

 1. Sistema de salut general: Context actual de la salut mental (1 h)
  • Sistema de Salut Mental i Addiccions
  • Epidemiologia
  • Recursos relacionats amb la Salut Mental
 1. Concepte generals i línies actuals de promoció, prevenció, atenció i rehabilitació en la salut mental (PISMA i Pla estratègic de Salut Mental OMS) (3 h):
  • Marc Internacional i nacional (OMS, marc legislatiu, Quality Rights, Mental Health Action Plan, Coalició Europea de Salut Mental, PISMA) (1 h)
  • Prevenció de la malaltia: detecció precoç, assistència continuada i domiciliària, atenció als grups de risc (persones en situació de vulnerabilitat), perspectiva de gènere. Introducció a la salut mental. (1 h)
  • Atenció integrada: qualitat de l’assistència respectant els Drets Humans (Quality Rights OMS); humanització en salut mental (1 h)
 2. Atenció a la persona amb condicions de salut mental més prevalents (4h)
  • Crisi d’ansietat
  • Depressió
  • Crisi psicòtica
  • Abús de substàncies
 3. Estigma en salut mental (3h)
  • Prejudicis socials, perjudicis dels professionals i dels propis malalts i familiars, diferents tipus d’Estigma
  • Eines per trencar l’Estigma
 4. Competències relacionals i comunicatives (3h)
  • Eines comunicatives
  • Estratègies comunicatives pel maneig de situacions
 5. Àmbit comunitari (2h)
  • Eines per donar suport a la inclusió comunitària
  • La integració de recursos
  • La realitat intercultural a Andorra
 6. Gestió de situacions de crisi (5h)
  • Agitació
  • Suïcidi
  • Altres situacions, abús de substàncies
 7. La gestió emocional de l’equip d’intervenció (2h)
  • Competències emocionals
  • Gestió emocional i prevenció del Burn out
 8. Aspectes ètics (1h)
  • Confidencialitat i la veu dels afectats
  • Consentiment informat

Grups reduïts

El nombre màxim d’estudiants és 25. Això permet una atenció individualitzada i afavoreix les dinàmiques de grup. El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 estudiants matriculats.

Procés d’avaluació

Per poder ser avaluat/da cal haver assistit al 80% de les classes lectives.
L’avaluació consisteix en la resolució d’un cas.

Titulació 

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un diploma d’aprofitament en Salut mental i addiccions per agents comunitaris i socials.

Els estudiants de titulacions reglades de la Universitat d’Andorra podran obtenir el reconeixement de 1,5 crèdits europeus.

Preinscripcions i matrícula

Termini de preinscripció:

 • 2a edició: fins al 16 de març del 2023
 • 3a edició: fins a l’11 de maig del 2023

Termini de matrícula:

 • 2a edició: fins al 23 de març del 2023
 • 3a edició: fins al 18 de maig del 2023

Preu: 87 euros

Aquest import és el resultat d’haver deduït el 80% del cost de la matrícula gràcies al patrocini del Ministeri de Salut a aquesta programa.

Formulari de preinscripció

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

1,5 crèdits europeus

   Durada:

De març a abril (2a edició) i de maig a juny (3a edició)

   Idiomes:

català

Amb el suport: