Image Alt
  /  Formacions   /  Formacions de curta durada   /  Seminari de redacció d’actes administratius

Seminari de redacció d’actes administratius

Objectius

El personal de les Administracions públiques es troba legalment obligat a “Respectar i acatar la Constitució i l’ordenament jurídic” (article 60.1 de la llei de funció pública entre altres). El principal objectiu d’aquest curs és millorar la redacció material dels actes administratius. En efecte, resulta exigible que les persones encarregades de la seva preparació anticipin les dificultats que pot presentar la interpretació i/o l’execució d’un acte de l’Administració general, especialment els actes decisoris. Es tracta, en definitiva, de presentar les regles essencials a respectar a l’hora de sotmetre un acte administratiu a la consideració de la persona responsable en la matèria.

A qui va dirigit

Comandaments de l’administració general, com directors, caps d’àrea, caps d’unitat i funcions similars.

Programa

I – INTRODUCCIÓ

 • La noció d’acte administratiu
  • Definicions
   • Definició orgànica
   • Definició funcional
   • Definició material2.La distinció entre document administratiu i acte administratiu
 • Les diferents categories d’actes administratius
  • Els actes administratius unilaterals (reglaments, ordres ministerials, decrets …)
   • Actes administratius unilaterals decisoris
   • Actes administratius unilaterals no decisoris o de tràmit
  • Els actes administratius bilaterals: els contractes administratius i els convenis de col·laboració entre organitzacions públiques

II – LES REGLES COMUNES

 • Les regles de competència
 • L’acte administratiu i la seva compatibilitat amb les normes superiors  i la jurisprudència
 • La motivació (dret i fets)
 • Els informes consultius
 • L’eficàcia de l’acte en el temps
 • El dispositiu de l’acte
 • L’adopció de l’acte

III – LES FORMALITATS DESPRÉS DE L’ADOPCIÓ DE L’ACTE

 • La publicitat i l’oposabilitat dels actes administratius
  • Registre
  • La publicació dels actes normatius
  • La notificació dels actes individuals
  • Els efectes dels actes administratius en el temps
  • La rectificació dels errors
  • L’aplicació dels actes administratius a les situacions en curs
  • La desaparició dels actes
 • L’accés als actes i documents administratiu

Responsable acadèmic

 • Pere Pastor Vilanova
  Professor col·laborador de la Universitat d’Andorra

Ponents

 • Albert Andrés Pereira (part I)
 • Immaculada Rodríguez Díaz (part II)
 • Elsa Puig Muñoz (part III)

Calendari

Les sessions seran els dimecres 27 de gener, 3 i 10 de febrer del 2021 de les 16.00h a les 19.00h a la Universitat d’Andorra

Certificació

Els estudiants que hagin assistit al 80% del seminari obtindran un Certificat d’assistència.

Grups reduïts

L’aforament respecta les mesures de distància recomanades per les autoritats sanitàries

El nombre màxim d’estudiants és de 33. Això permet que l’estudiant gaudeixi d’una atenció personalitzada.

En cas que hi hagi més de 33 preinscripcions s’acceptaran per ordre d’inscripció.

El curs s’anul·larà si no hi ha un mínim de 15 inscripcions.

Preinscripció i matrícula

Termini: 18 de gener del 2021

Preu: l’import de la matrícula és de 100,00 euros

Formulari de preinscripció

Més informació:

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: (+376) 743 000
Fax: (+376) 743 043
A/e: euniversitaria@uda.ad

   Modalitat:

presencial

   Càrrega lectiva:

9 hores

   Idiomes:

català

   Calendari:

27 de gener, 3 i 10 de febrer