Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt
  /  Formacions   /  Aula Lliure   /  Trastorns de la conducta

Trastorns de la conducta

Descripció    

El present curs correspon a un seminari del primer mòdul anomenat Necessitats educatives específiques de l’alumnat  de l’itinerari d’Ensenyament Especialitzat del màster en Educació. Permet conèixer i comprendre les característiques principals de l’alumnat amb necessitats educatives específiques i desenvolupar la capacitat d’anàlisi reflexiva sobre els fenòmens de la diversitat trencant els estigmes que envolten els trastorns de la conducta.

Es concep l’infant com a resultat d’habilitats i capacitats úniques modulades per les característiques individuals i es trenquen els estereotips i etiquetes associats als trastorns de la conducta.

El curs fa una pinzellada de les bases per conèixer els trastorns de la conducta vinculats i predominants a la infància, així com dels reptes que afronta la família i l’entorn de l’infant junt amb la tasca docent activant possibles estratègies de prevenció enfocades a la disminució de les manifestacions disruptives i a la promoció de la conducta adaptativa a l’aula.

L’objectiu d’aquest curs és doble:

  • Donar a conèixer diferents tipus de trastorns de conducta a la infància.
  • Proporcionar estratègies d’intervenció educativa a aplicar en els casos d’infants amb trastorns conductuals.

A qui va dirigit

El curs va dirigit a personal docent, estudiants, professionals i a totes aquelles persones interessades en l’educació inclusiva, l’ensenyament especialitzat i l’atenció a la diversitat.

Metodologia

La metodologia d’aquest curs és semipresencial ja que combina una sessió presencial lectiva a la Universitat d’Andorra amb el seguiment del programa a través de la documentació i l’activitat a desenvolupar a l’aula del Campus virtual de la Universitat d’Andorra.

Els programes semipresencials utilitzen el Campus virtual de la Universitat d’Andorra com entorn d’aprenentatge que ofereix diversos recursos per facilitar la comunicació, l’accés a la informació i el lliurament d’activitats i com a espai de continuïtat entre les sessions presencials. L’aula del Campus virtual és l’espai on els participants trobaran la documentació́ del curs, on podran consultar l’activitat que han d’elaborar relacionada amb el disseny d’una proposta d’ensenyament per millorar la motivació de l’alumnat per l’aprenentatge de la filosofia. Al Campus virtual els estudiants podran fer el lliurament en línia, consultar les qualificacions i accedir al calendari del programa. Així mateix, l’aula del Campus virtual permet accedir a diversos espais de comunicació.

La llengua vehicular del curs és el català.

Professorat

  • Elisabeth Reche Gras, màster en Psicologia general sanitària i en Neuropsicologia, educadora de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

Programa

Bloc 1. Trastorns vinculats i predominants a la infància

Bloc 2. Intervenció educativa

Durada i calendari

El curs té una càrrega d’1 crèdit europeu (CE) que s’ofereix en format virtual del 9 d’octubre fins al 13 de novembre del 2023, i que inclou 1 hora de classe lectiva presencial (26 d’octubre de 18 a 19 h).

Procés d’avaluació

Per superar el programa i la seva corresponent avaluació, es recomana l’assistència a la sessió presencial i aprovar les dos activitats del curs.

En la primera activitat es simula una situació referent a la comissió de diversitat d’una escola en la que hi ha diversos alumnes que presenten algun tipus de trastorn conductual. En aquesta comissió es fan deu afirmacions sobre els diferents trastorns. L’estudiant del curs cal que esbrini si són certes o falses aquestes afirmacions i justificar la seva resposta en un màxim de 5 línies per resposta.

La segona activitat tracta d’elaborar un document dirigit a un/a mestre/a donant pautes d’intervenció educativa i pedagògica per flexibilitzar o modificar una unitat dedicada a la nutrició (Àrea de medi natural, social i cultural) destinada a alumnes que presenten Trastorn del Control d’Impulsos i de la Conducta, Trastorns de la Comunicació, TDAH i TEA.

La qualificació serà d’Apte o no Apte.

Titulació

Els estudiants que hagin superat el procés d’avaluació previst al programa obtindran un Diploma d’aprofitament en Trastorns de la conducta expedit per la Universitat d’Andorra.

Inscripció i matrícula

Preinscripció: fins al 6 d’octubre del 2023
Matrícula: fins al 9 d’octubre del 2023
Preu: 67,58 euros
Formulari de preinscripció

Més informació

Universitat d’Andorra
Plaça de la Germandat, núm. 7
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel.: 743 000
A/e amonne@uda.ad

   Modalitat:

semipresencial

   Càrrega lectiva:

1 crèdit europeu

   Durada:

D’octubre a novembre de 2023

   Idiomes:

català