Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Ajuts DRAC de la Xarxa Vives

  /    /  Ajuts DRAC de la Xarxa Vives

Ajuts a la mobilitat del programa DRAC de la Xarxa Vives d’Universitats d’estudiants de l’UdA

El programa de Mobilitat de la Xarxa Vives d’Universitats ofereix ajuts a la comunitat universitària per realitzar estades entre les universitats membres de la Xarxa, que aglutina les universitats de parla catalana. L’objectiu del programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) és fomentar la mobilitat acadèmica entre les universitats que formen part de la Xarxa Vives.

La Universitat d’Andorra, com a membre de la Xarxa Vives, participa en el programa i gestiona els ajuts que sol·liciten els seus estudiants, d’acord amb la normativa d’ajuts DRAC. Concretament, l’UdA participa en la convocatòria DRAC Estiu, que atorga als seus estudiants de bàtxelor, màster o doctorat ajuts per assistir als cursos o activitats d’estiu que promouen les universitats de la Xarxa Vives.

L’estudiant ha de tramitar una declaració d’acceptació de l’ajut, que implica que està d’acord amb la normativa que regeix la concessió d’ajuts i que autoritza l’UdA a fer públic que li ha estat concedit aquest ajut, l’import i la finalitat a què es destina.