Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Image Alt

Concurs: Què podem fer a l’UdA pel clima?

El febrer del 2022, la Universitat d’Andorra va posar en marxa un concurs intern per premiar les millors accions aplicables a la institució que contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic i que permetin adaptar-se als seus efectes. La iniciativa vol contribuir a l’assoliment l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 13, que se centra a combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes, i tenint en compte que es tracta del repte ambiental més important al qual ha de fer front la humanitat al segle XXI.

El concurs, anomenat Què podem fer a l’UdA pel clima?, s’adreça tant als estudiants de formació reglada com al personal fix, eventual i col·laborador i els col·lectius UdA Alumni i UdA Activa, que competeixen en dues convocatòries separades.

Arran de la primera edició del concurs, que es va dur a terme durant el segon semestre del curs 2021-2022, l’UdA ha elaborat un recull de mesures d’estalvi energètic i altres consells dirigit a la comunitat universitària, i s’han repartit ampolles d’aigua reutilitzables entre els estudiants de formació reglada i el personal fix i eventual.